Ewidencja czasu pracy online

Znasz to? Godzinami zliczasz czas pracy pracowników, wyliczasz nadgodziny, godziny nocne i zawsze się gdzieś pomylisz...
Elektroniczna ewidencja czasu pracy pracownika - bezbłędna i dostępna za jednym kliknięciem!

Ewidencja czasu pracy z naszym programem online to:

Raport, który szczegółowo podliczy czas pracy za wybrany okres: liczbę godzin przepracowanych, nadgodzin płatnych 50 i 100%, godzin nocnych, urlopowych, chorobowych i inne w wybranym okresie. Możesz wybrać, czy interesuje Cię ewidencja czasu pracy miesięczna, czy roczna.

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej to oszczędność czasu. Elektroniczny sposób działania minimalizuje ryzyko powstania błędów.
  • Karta ewidencji czasu pracy jest w formie i w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Pracy oraz spełnia wymagania co do dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.
  • Zwiera informacje o zaplanowanym oraz rzeczywistym czasie pracy - godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie przepracowanych godzin, dniach i godzinach nieobecności w pracy wraz z typami, pracę w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, udzielonych dniach wolnych wraz z typami.
  • Karta ewidencji czasu pracy jest niezbędna, kiedy zachodzi stosunek pracy.

Ewidencja czasu pracy pracownika odniesie wykonany czas pracy do grafiku planowanego oraz do normy czasu pracy zgodnie z wymiarem etatu i długością obowiązywania umowy.

  • Na tej podstawie automatycznie wyliczy nadgodziny.
  • W przypadku korzystania z Rejestracji Czasu Pracy w Grafiku Optymalnym, system wyśle powiadomienie, kiedy pracownik nie pojawi się w pracy punktualnie.

Łatwa możliwość ewidencjonowania czasu pracy na MPK i poprawnego zaksięgowania kosztów pracy, jeśli Twoi pracownicy dzielą czas pracy w okresie rozliczeniowym między kilka działów lub oddziałów firmy.

  • Czas pracy osoby, która pracuje w kilku działach lub oddziałach może być rejestrowany a dalej ewidencjonowany w każdym z nich.

Ewidencja czasu pracy pracownika to także specjalny raport, który pozwoli Ci uzyskać informacje o czasie pracy i jego składowych z podziałem na MPK.

  • Uzyskasz informację na temat liczby przepracowanych godzin w każdym z MPK oraz wyliczenie kosztów pracy w poszczególnych MPKach.

Najczęściej zadawane pytania

Ewidencja czasu pracy to dokument zawierający informacje o pracy w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Celem ewidencji czasu pracy pracownika jest prawidłowe ustalanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających z pracy. Jest to jeden z obowiązkowych elementów przestrzegania przepisów o czasie pracy.

Nie, lista obecności nie jest ewidencją czasu pracy, tylko jest to dokument zawierający jedynie informacje o godzinach wejścia do pracy oraz o wyjścia z niej. Może być ona prowadzona elektronicznie lub papierowo.

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników może się to wiązać z nałożeniem kary grzywny w wysokości do 30 000 zł.

Tak, pracownik ma prawo do wglądu do swojej ewidencji czasu pracy. Odmowa okazania dokumentacji może być podstawą do zwrócenia się do Inspekcji Pracy z prośbą o interwencję.

Nie. Mimo, że karta ewidencji czasu pracy to dokument związany z przebiegiem zatrudnienia, nie należy do katalogu akt osobowych, jakie powinny być przechowywane w teczkach personalnych.

Sposób przechowywania ewidencji czasu pracy pracownika wynika bezpośrednio z podstawowych obowiązków pracodawcy. Przepisy regulują to następująco: “przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem”

Nie, ewidencja czasu pracy może być prowadzona w sposób papierowy lub elektroniczny. W tym drugim przypadku nie trzeba drukować kart ewidencji czasu pracy z programu, chyba że dojdzie do kontroli Inspekcji Pracy i pracodawca zostanie poproszony o przedstawienie wybranych kart urzędnikowi.

Ewidencja czasu pracy - program online z wieloma funkcjonalnościami w zakresie ewidencji

Wykorzystując elektroniczną ewidencję czasu pracy, zyskuje się cenne narzędzie. W połączeniu z programem do wniosków urlopowych oraz rejestracji czasu pracy można zarządzać całym zespołem i jego czasem pracy przy pomocy kilku kliknięć. Każdy z elementów programu pozwala stworzyć spójne podsumowania i rozliczenia, ewidencjonując ile godzin pracy, nocnych, absencji czy nadliczbowych w danym miesiącu czy roku przepracował konkretny pracownik. Sprawdź sam i wypróbuj nasze narzędzie za darmo!

Już 1720 firm skorzystało z GrafikOptymalny.pl

Nasi klienci:

"Mam pewność, że grafiki pracy w 28 sklepach są zgodne z Kodeksem Pracy. Bardzo ważne jest też dla nas wsparcie dedykowanego nam opiekuna."

Gabriela Semeniuk, kierownik Działu People, Flying Tiger Copenhagen

"Bardzo dobry program. Zdecydowanie ułatwia pracę - tworzenie grafików dopasowanych do potrzeb i rozliczanie godzin. Intuicyjny. Łatwy kontakt z opiekunem z firmy, który szybko i sprawnie wyjaśnia wszystkie wątpliwości. Firma otwarta na sugestie. Sam program cały czas się rozwija i powstają kolejne przydatne moduły."

Lidia Łukasiak, New Business Manager, North Food Polska S.A.