Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Grafik Optymalny sp. z o. o.
Grafik Optymalny sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu („Grafik Optymalny”), działając stosownie do art. 6 pkt 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Ustawy”), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Grafik Optymalny.
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód w oprogramowaniu, tj. w szczególności: wirusy, robaki czy konie trojańskie. Niezależnie od metod zabezpieczeń stosowanych przez Grafik Optymalny, każdy użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo własnego komputera. Zalecane jest zastosowanie programu antywirusowego posiadającego aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall. Elementy te zabezpieczają komputer przed ingerencją niepożądanych akcji od strony sieci. Niezbędne jest też właściwe ustawienie przeglądarki internetowej. Konsekwentne stosowanie przez użytkownika podstawowych środków bezpieczeństwa pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia potencjalnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci internet. Sugerowane jest wykorzystanie programów renomowanych producentów zapewniających szybką reakcję na pojawiające się nowe zagrożenia oraz oferujących wsparcie techniczne. Jeżeli nie zdecydują się Państwo na oprogramowanie płatne, to proponujemy zastosowanie dostępnych w internecie bezpłatnych programów antywirusowych. Po upewnieniu się, że w zasobach komputera nie znajduje się żadne niebezpieczeństwo, należy koniecznie zmienić hasło dostępu do Serwisu Grafik Optymalny.
Powyższe zalecenia należy traktować jedynie jako ogólne, zawsze obowiązujące, podstawowe zalecenia z zakresu bezpieczeństwa, które nie wyczerpują tego obszernego tematu.
Dodatkowo Grafik Optymalny działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Grafik Optymalny do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej Grafik Optymalny pod adresem Polityka prywatności