Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zakres przetwarzania i przechowywania danych zebranych podczas odwiedzin strony internetowej www.grafikoptymalny.pl Grafik Optymalny sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu („Grafik Optymalny”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.grafikoptymalny.pl, Poniżej zawarte zostały informacje o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o użytkownikach portalu www.grafikoptymalny.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usługi „Newsletter”. Dane są chronione przed dostępem osób trzecic. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest: Grafik Optymalny Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu ul. Święty Marcin 11/8, 61-803 Poznań
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu www.grafikoptymalny.pl, w szczególności w ramach wykonywania usługi „Newsletter”, oraz komunikacji z użytkownikami z auprzednim uzyskaniem od nich zgody.
Dane automatycznie zapisywane (dane nieosobowe)
Podczas odwiedzin strony internetowych www.grafikoptymalny.pl następuje w sposób automatyczny zapis ogólnych danych nieosobowych (rodzaju przeglądarki internetowej, liczby wizyt, średniego czasu poświęconego na przeglądanie strony, odwiedzonych podstron). Zbieranie powyższych informacji ma na celu polepszenie zawartości i funkcjonalności strony. Powyższe dane nie są przetwarzane i nie są udostępniane stronom trzecim.
Pliki Cookies
Regulaminy dotyczący plików Cookies został określony w oddzielnym dokumencie i jest dostępny pod adresem https://www.grafikoptymalny.pl/Help/cookies .
Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne umożliwiające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek www.grafikoptymalny.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ochrona transmisji
Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.