Grafik pracy online. Zgodne z Kodeksem Pracy.

Bez nadgodzin. Przynoszące do 50% oszczędności.

Generuj jednym kliknięciem!

O firmie

Firma została założona w roku 2014 przez Karolinę Dolaś - eksperta z zakresu planowania czasu pracy i optymalizacji kosztów personalnych oraz Grzegorza Galosa - programistę z wieloletnim stażem w projektowaniu innowacyjnych aplikacji. W roku 2016 została nawiązana spółka z funduszem Huge Thing, a w roku 2019 do grona wspólników dołączył fundusz Impera Alfa. W roku 2018 firma została wyróżniona przez Google jako jedna z 9 młodych firm z Europy Środkowo-Wschodniej oferujących innowacyjny produkt oraz wyjątkową obsługę klienta i zaproszona do udziału w programie Google Residency. W tym samym roku firma stała się częścią konceptu Store of the Future stworzonego przez Microsoft, gdzie prezentowane są najbardziej innowacyjne technologie dla branży Retail.

Media o nas:
https://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/firmy-traca-pieniadze-a-klienci-cierpliwosc,176,0,2423728.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1391750-System-zamiast-Excela-i-kartki-papieru.html
https://sukcespisanyszminka.pl/polacy-traca-w-kolejkach-srednio-18-minut-rozwiazanie-karoliny-dolas/
https://cyfrowa.rp.pl/biznes/29757-technologia-ai-zamiast-excelu-kartki-papieru
Rzeczpospolita - Zobacz artykuł
Rzeczpospolita Cyfrowa - Zobacz artykuł

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Grafik Optymalny Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dzięki wsparciu z NCBR firma rozbudowała swoje rozwiązanie o technologię Predictive HR, pozwalającą na badanie satysfakcji z pracy indywidualnego pracownika oraz predykcję ewentualnych rotacji personelu. Bazując na dostępnych danych na temat pracownika system powie, czy istnieje ryzyko, że zwolni się on w ciągu kolejnych 30 dni. Predictive HR wykorzystuje machine learning w indywidualnej analizie każdego pracownika. Rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania zmieniającego się rynku pracy i pozwala pracodawcy przewidzieć i przeciwdziałać ewentualnym zmianom kadrowym.
Dofinansowanie projektu z UE: 800 000 PLN
Wartość projektu: 1 000 000 PLN
Okres realizacji w latach: 2019-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

UE