Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022

W Polsce obowiązuje kodeks, który został uchwalony w latach 70. ubiegłego wieku. Jest najważniejszym aktem prawym dotyczącym pracy. Zawiera zapisy zarówno na temat praw, jak i obowiązków pracodawców i pracowników. Zapisy zawarte w kodeksie na przestrzeni ostatnich lat były wielokrotnie modyfikowane. 

Konieczność wyjścia naprzeciw regularnie zmieniającej się rzeczywistości wymaga definiowania całkowicie nowych zapisów lub poprawiania już istniejących. W roku 2022 planowane są kolejne reformy, które będą miały bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki osób zatrudnionych i pracodawców. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie będą zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku. 

Płaca minimalna wciąż rośnie 

Najistotniejszym aspektem dla właścicieli firm jest wzrost płacy minimalnej, bowiem wiąże się ze zwiększeniem kosztów pracy, a one stanowią dużą część wydatków firmy. W poprzednim 2021 roku płaca minimalna wzrosła o 350 zł, a w obecnym 2022 roku kwota wzrośnie o dokładnie 210 zł i wyniesie 3010 zł brutto dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze etatu. Pracownicy zatrudnieni na część etatu otrzymają proporcjonalnie niższe wynagrodzenie. Stawka godzinowa dla osób otrzymujących wynagrodzenie na podstawie ilości wypracowanych godzin również wzrośnie, otrzymają one kwotę 19,70 zł brutto za godzinę pracy. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika obejmujący obowiązkowe składki, wyniesie w 2022 roku 3614,40 zł brutto.  

Zasiłek chorobowy na nowych zasadach 

Obecnie okres zasiłkowy trwa 182 dni, natomiast w przypadku kobiet w ciąży i osób chorych na gruźlicę 270 dni. W takim wymiarze pracownicy mogą skorzystać z płatnego chorobowego.  Obecne przepisy mają jednak lukę, która umożliwia symulantom powrót do pracy, chociażby na jeden dzień, a następnie skorzystanie ponowne ze świadczeń zwolnienia chorobowego. Tym samym pracownik może korzystać z zasiłku przez kolejne pół roku.  

Od 1 stycznia 2022 roku okresy chorobowego będą liczone do tego samego okresu zasiłkowego, niezależnie czy zwolnienie będzie spowodowane tą samą, czy inną chorobą. Płatne chorobowe będzie można uzyskać na maksymalnie 182 dni, lecz aby otrzymać kolejny zasiłek w tym samym roku, będzie musiało upłynąć co najmniej 60 dni od zakończenia poprzedniego zwolnienia.  

Zasiłek za pobyt w szpitalu 

Do 80% zostanie od 1 stycznia podwyższony zasiłek za pobyt w szpitalu. Obecnie za pobyt w szpitalu pracownicy otrzymują 70% pensji.  

Możliwe zmiany w zakresie urlopów 

W obecnej chwili wymiar dni urlopowych wynika ściśle ze stażu pracy. Do stażu pracy wlicza się również okres edukacji. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule. Osoby, których staż pracy jest mniejszy niż 10 lat, mogą liczyć na 20 dni urlopu w danym roku kalendarzowym. Jeśli staż pracy jest większy niż 10 lat, ilość dni wolnych wzrasta do 26 dni. Planowana reforma ujednolici wymiar urlopu, tym samym każdemu pracownikowi niezależnie od stażu pracy będzie przysługiwało 26 dni.  

Dyrektywa UE, tzw. work-life balance 

Dyrektywa Unii Europejskiej z 2019 roku ma na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a także ułatwienie rodzicom i opiekunom pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, przede wszystkim z opieką nad dziećmi. Wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek zaadaptować ją najpóźniej do 2 sierpnia 2022 roku.  

Możliwe będzie wnioskowanie o uelastycznienie czasu pracy w przypadku rodziców i opiekunów dzieci do lat ośmiu. Rodzice będą mogli wnioskować o częściowe wykonywanie swoich obowiązków w trybie zdalnym, a nawet ustalenie indywidualnych godzin pracy, które umożliwią pogodzenia opieki z pracą.  

Regulacje będą dotyczyły również urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego. Część z nich już funkcjonuje w polskich przepisach, zmiany więc będą dotyczyły rozszerzenia i wydłużenia urlopów. Nowe założenia dotyczą także urlopu opiekuńczego, który obecnie w Polsce funkcjonuje w wymiarze 2 dni. Miałby zostać przedłużony do 5 dni i rozszerzony na innych krewnych z tego samego gospodarstwa domowego.  

Na dzień dzisiejszy wiemy, że zmiany są nieuniknione. Jednak wciąż czekamy na konkretne założenia, które będą zaadaptowane do rodzimego Kodeksu Pracy

Wyrównanie luki płacowej 

Planowana na 2022 reforma ma za zadanie wprowadzić równouprawnienie w wynagrodzeniach dla osób pełniących te same funkcje bez względu na płeć, rasę, wyznanie czy wiek. Nierówności na tym tle będą mogły być zgłaszane do sądu pracy i egzekwowane.  

Uregulowanie pracy zdalnej 

Pandemia Covid-19 wpłynęła na wypromowanie pracy zdalnej, która doczeka się w końcu uregulowania w Kodeksie Pracy. To jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian w Kodeksie Pracy w 2022 roku. Zapisy mają dotyczyć przede wszystkim kosztów, które będą ponosić pracodawcy w związku z oddelegowaniem pracownika do pracy zdalnej, a także wskazanie konkretnych okoliczności, kiedy będzie możliwe wysłanie pracownika na tzw. home office. Mowa tutaj m.in. o pracy w okresie obowiązującego stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Nowe regulacje mają pojawić się w 2022 roku, więc na ich konkretną treść musimy jeszcze trochę poczekać. 

Podsumowanie 

Przyjęte już zmiany w przepisach, szczególnie te dotyczące płacy minimalnej powinny mobilizować przedsiębiorców do przyglądania się temu, w jaki sposób rozdysponowane są godziny pracy. Jeśli prowadzisz firmę, to sprawdź, czy występują dni lub godziny, gdzie potrzeba mniej pracowników. To szansa na utrzymanie kosztów związanych z zatrudnieniem na tym samym poziomie. Pomoże Ci w tym Grafik Optymalny. Łatwo sprawdzisz, w jakich porach pracowników jest za dużo względem ilości pracy.  Skontrolujesz też poziom kosztów względem budżetu. 

Wizualizacja faktycznej obsady względem zapotrzebowania. Kolor czerwony — brakuje pracowników, kolor niebieski — pracowników jest za dużo.

System jest na bieżąco aktualizowany pod kątem zmian w przepisach Kodeksu Pracy. Jeśli popełnisz błąd, otrzymasz notyfikację. 

Notyfikacja w przypadku błędu kodeksowego.
Notyfikacja w przypadku błędu kodeksowego.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *