Zmiana grafiku pracy - czy jest to dozwolone i w jakich przypadkach?

W firmach, w których tworzone są grafiki czasu pracy niejednokrotnie dochodzi do konieczności ich zmiany. Powody bywają różne: pracownik rozchorował się i jego pracę musi wykonać ktoś inny lub z jakiegoś powodu w danym dniu pracy jest więcej lub mniej niż zakładano w czasie kiedy powstawał plan pracy. Czy zmiana grafiku czasu pracy jest dozwolona? Dowiesz się z tego artykułu.

Zmiana grafiku pracy a przepisy

Rozkład czasu pracy podejmuje Art. 129 § 3. Kodeksu Pracy. Nie opisuje on jednak kwestii zmian w harmonogramie pracy podanym do wiadomości pracowników. Mowa jest jedynie o możliwości rozliczenia godzin nadliczbowych czasem wolnym, wyznaczenia dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, co naturalnie implikuje możliwość ujęcia tego w planie pracy. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS z dnia 18 października 2013 r takie zmiany są dopuszczalne z przyczyn obiektywnych. Kwestię w jakich konkretnie sytuacjach dozwolona jest zmiana harmonogramu czasu pracy, z jakim wyprzedzeniem powinna być komunikowana oraz w jaki sposób, powinny regulować przepisy wewnątrzzakładowe. Przyjmuje się, że zmiana grafiku pracy obwieszczonego do wiadomości pracowników może mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach i okolicznościach, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania, np. konieczność zastępstwa pracownika chorego lub na urlopie “na żądanie” lub urlopie okolicznościowym.

Zmiana grafiku pracy w praktyce

Zmiany grafiku pracy z perspektywy pracodawcy są koniecznością i nie da się ich uniknąć. Nie są natomiast lubiane przez pracowników. Otrzymując grafik pracownik planuje względem tego czas wolny. W sytuacji zmiany grafiku pracy konieczna jest bowiem rezygnacja z wcześniej zaplanowanych względem niego rzeczy - wizyt u lekarza, spotkań rodzinnych, hobby, edukacji czy innych płatnych zleceń. Jeżeli grafik pracy zmienia się często, może być to powód do rezygnacji z pracy. Osoba odpowiedzialna za grafiki pracy powinna mieć to zatem na uwadze i dokonywać zmian wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne.

Zmiany planu pracy mogą też pozbawić pracownika dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.  Zgodnie z Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Przykładowo, jeśli w systemie równoważnym plan pracy ustalimy lub zmienimy na 12 godzin względem wcześniejszego planu na 8 godzin, to nie będzie to stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych. Jeśli zaś plan nie zostanie zmieniony, to 12 godzin będzie stanowiło pracę ponad rozkładowe 8, a wówczas powstaną 4 nadgodziny dobowe. W branżach, w których występuje wysoka rotacja personelu i są trudności z pozyskaniem pracowników, praktykuje się wydłużanie czasu pracy, a nie planu pracy, mimo że konieczność pozostania w pracy dłużej niż uprzednio planowano jest wiadoma z pewnym wyprzedzeniem. Inaczej pracownik zmuszany do pozostania w pracy dłużej niż wcześniej planowano, bez żadnej gratyfikacji ze strony pracodawcy rozważyłby za pewne jego zmian.

Automatyczna i bezbłędna zmiana grafiku pracy (czyli jak to robimy w Grafiku Optymalnym)

W Grafiku Optymalnym łatwo zmienisz plan pracy bez ryzyka naruszenia przepisów o czasie pracy. System automatycznie poinformuje o zmianach. Aktualny grafik pracy jest dostępny dla pracowników z dowolnego miejsca, wystarczy smartfon, tablet czy komputer. 

grafik pracy program czas pracy kalendarz pracy podział pracy

Zamów darmowy audyt grafików pracy i planu urlopów

Chcesz sprawdzić, czy Twoje grafiki pracy i plany urlopowe spełniają wszystkie wymogi prawne (i czy można je poprawić tak, aby zwiększyć oszczędności w firmie)? Zgłoś się na darmowy audyt przeprowadzony przez naszych ekspertów!

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

1 Comment Zmiana grafiku pracy - czy jest to dozwolone i w jakich przypadkach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *