Zmiana grafiku pracy - czy jest to dozwolone i w jakich przypadkach?

W firmach, w których tworzone są grafiki czasu pracy niejednokrotnie dochodzi do konieczności ich zmiany. Powody bywają różne: pracownik rozchorował się i jego pracę musi wykonać ktoś inny lub z jakiegoś powodu w danym dniu pracy jest więcej lub mniej niż zakładano w czasie kiedy powstawał plan pracy. Czy zmiana grafiku czasu pracy jest dozwolona? Dowiesz się z tego artykułu.

Zmiana grafiku pracy a przepisy

Rozkład czasu pracy podejmuje Art. 129 § 3. Kodeksu Pracy. Nie opisuje on jednak kwestii zmian w harmonogramie pracy podanym do wiadomości pracowników. Mowa jest jedynie o możliwości rozliczenia godzin nadliczbowych czasem wolnym, wyznaczenia dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, co naturalnie implikuje możliwość ujęcia tego w planie pracy. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS z dnia 18 października 2013 r takie zmiany są dopuszczalne z przyczyn obiektywnych. Kwestię w jakich konkretnie sytuacjach dozwolona jest zmiana harmonogramu czasu pracy, z jakim wyprzedzeniem powinna być komunikowana oraz w jaki sposób, powinny regulować przepisy wewnątrzzakładowe. Przyjmuje się, że zmiana grafiku pracy obwieszczonego do wiadomości pracowników może mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach i okolicznościach, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania, np. konieczność zastępstwa pracownika chorego lub na urlopie “na żądanie” lub urlopie okolicznościowym.

Zmiana grafiku pracy w praktyce

Zmiany grafiku pracy z perspektywy pracodawcy są koniecznością i nie da się ich uniknąć. Nie są natomiast lubiane przez pracowników. Otrzymując grafik pracownik planuje względem tego czas wolny. W sytuacji zmiany grafiku pracy konieczna jest bowiem rezygnacja z wcześniej zaplanowanych względem niego rzeczy - wizyt u lekarza, spotkań rodzinnych, hobby, edukacji czy innych płatnych zleceń. Jeżeli grafik pracy zmienia się często, może być to powód do rezygnacji z pracy. Osoba odpowiedzialna za grafiki pracy powinna mieć to zatem na uwadze i dokonywać zmian wyłącznie wtedy, kiedy jest to niezbędne.

Zmiany planu pracy mogą też pozbawić pracownika dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.  Zgodnie z Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Przykładowo, jeśli w systemie równoważnym plan pracy ustalimy lub zmienimy na 12 godzin względem wcześniejszego planu na 8 godzin, to nie będzie to stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych. Jeśli zaś plan nie zostanie zmieniony, to 12 godzin będzie stanowiło pracę ponad rozkładowe 8, a wówczas powstaną 4 nadgodziny dobowe. W branżach, w których występuje wysoka rotacja personelu i są trudności z pozyskaniem pracowników, praktykuje się wydłużanie czasu pracy, a nie planu pracy, mimo że konieczność pozostania w pracy dłużej niż uprzednio planowano jest wiadoma z pewnym wyprzedzeniem. Inaczej pracownik zmuszany do pozostania w pracy dłużej niż wcześniej planowano, bez żadnej gratyfikacji ze strony pracodawcy rozważyłby za pewne jego zmian.

Automatyczna i bezbłędna zmiana grafiku pracy (czyli jak to robimy w Grafiku Optymalnym)

W Grafiku Optymalnym łatwo zmienisz plan pracy bez ryzyka naruszenia przepisów o czasie pracy. System automatycznie poinformuje o zmianach. Aktualny grafik pracy jest dostępny dla pracowników z dowolnego miejsca, wystarczy smartfon, tablet czy komputer. 

grafik pracy program czas pracy kalendarz pracy podział pracy

Zamów darmowy audyt grafików pracy i planu urlopów

Chcesz sprawdzić, czy Twoje grafiki pracy i plany urlopowe spełniają wszystkie wymogi prawne (i czy można je poprawić tak, aby zwiększyć oszczędności w firmie)? Zgłoś się na darmowy audyt przeprowadzony przez naszych ekspertów!

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *