Zasady tworzenia grafiku pracy dla brygad

Grafik pracy dla brygad przygotowywany jest w oparciu o przewidywalny schemat i charakterystykę zakładu pracy. Ten model organizacji najczęściej spotykamy w branży produkcyjnej oraz w logistyce. O tym czym są brygady, pisałam we wcześniejszym artykule: Grafik dla brygad — czym jest i jak go stworzyć? Praca w brygadach najczęściej planowana jest na 7 dni w tygodniu. Istotne jest więc zaplanowanie grafiku dla brygad zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Aby nie narazić się na ewentualne błędy i nie pogubić się w ilości przepisów KP, sprawdź poniższy artykuł, z którego dowiesz się o najważniejszych zasadach, o których musisz pamiętać podczas planowania grafiku dla brygad.

Zaplanuj urlopy

Przed rozpoczęciem roku ustal plan urlopowy dla poszczególnych brygad lub pracowników, w zależności od tego, jaka jest praktyka w firmie w tym zakresie. Jeśli urlopy ustalane są indywidualnie, zwróć uwagę, aby terminy urlopu niezbędnych specjalistów nie pokrywały się ze sobą. Mając dokładnie przygotowany plan urlopowy, możesz rozważyć wprowadzenie pracowników agencyjnych na dni, kiedy Twoi specjaliści będą mieli wolne.

Ustal lub zweryfikuj sekwencję

Praca dla brygad ustalana jest zazwyczaj jako sekwencja zmian. Ustal sekwencję w taki sposób, by zapewnić odpowiednią obsadę. Zwróć uwagę na ergonomię pracy – sekwencja, w której pracownik ma zmiany nocne sześć dni z rzędu, nie jest dla pracownika dogodna. Zapewnij właściwą liczbę godzin pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym Ustal sekwencję w taki sposób, by ilość dni wolnych oraz godzin pracy zgadzała się z normą dla danego okresu rozliczeniowego. Możesz sprawdzić to tutaj. 
 
Zaplanowanie większej liczby godzin niż norma nie jest zgodne z przepisami. Jedynie przy pracy w ruchu ciągłym, zdefiniowanej w art. 138 Kodeksu Pracy, możliwe jest wydłużenie liczby godzin pracy do 43 w tygodniu, ale ten system zarezerwowany jest tylko dla niektórych zakładów pracy. Może być wprowadzony w przedsiębiorstwach zaspokajających potrzeby ludności lub innych, w których ze względu na proces technologiczny nie może zostać wstrzymana.
 
Gdy ilość zmian do obsadzenia jest większa niż możliwa do zaplanowania w taki sposób, by pracownicy mieli wolne odpowiednią liczbę dni, rozważ udzielenie wolnego indywidualnie poszczególnym osobom. Większość brygady będzie w pracy, a wolne będą mieli niektórzy pracownicy.

Zapewnij odpoczynek dobowy

Nie zapomnij o obowiązującej 11-godzinnej przerwie dobowej. Jeśli Twój pracownik zakończył zmianę o 22:00 we wtorek, najwcześniej możesz zaplanować mu pracę o godz.: 9:00 w środę. Odpoczynek tygodniowy musi wystąpić w dobie pracowniczej, czyli kolejnych 24 godzinach od rozpoczęcia pracy. Ustalenie zmiany od 10:00 do 18:00 jest zatem zgodne z przepisami, mimo że w dobie zegarowej nie występuje 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
 

Zapewnij odpoczynek tygodniowy

Pamiętaj, że każdemu pracownikowi przysługuje 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Tydzień rozumiemy jako kolejne 7 dni liczone od rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Przykładowo, jeśli Twój okres rozliczeniowy rozpoczyna się w środę, to do wtorku następnego tygodnia kalendarzowego musisz zaplanować swojemu pracownikowi 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
 
Odpoczynek możesz skrócić do 24 godzin, w przypadku przejścia na inną zmianę w ramach sekwencji np. trzecia zmiana zakończy się o godz.: 6:00 we wtorek, po czym następuje 24 godziny przerwy, po których rozpoczyna się zmiana pierwsza w czwartek na godzinę 6:00, zgodnie z sekwencją.
 
Zapewnij wolną co 4 niedzielę Jeśli praca jest planowana na niedzielę, pamiętaj o wolej co czwartej niedzieli. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy. Postaraj się również połączyć wolną niedzielę z wolną sobotą, aby pracownik miał czas dla rodziny czy weekendowy wyjazd. To nie wynika z przepisów, jest dobrą praktyką. Weź to pod uwagę przy ustalaniu sekwencji zmian.

Pamiętaj o ograniczeniach

Jeśli zatrudniasz osoby niepełnosprawne lub rodziców dzieci do lat 4, musisz pamiętać o obowiązujących ich ograniczeniach. W przypadku osób niepełnosprawnych zabronione jest planowanie nadgodzin, praca w porze nocnej, a także obowiązuje skrócony do 7 godzin dobowy wymiar czasu pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Kolejnym ograniczeniem jest zakaz pracy w systemie równoważnym. Wszelkie zakazy może znieść lekarz, jednak w tym celu pracownik musi dostarczyć Ci mówiący o tym dokument.
 
Rodzice i opiekunowie dzieci do 4 r.ż. również chronieni są prawem, przez co niedopuszczalne jest planowanie im pracy w porze nocnej, a także pracę w nadgodzinach, chyba że taki pracownik dobrowolnie wyrazi na to zgodę.
 
W nocy oraz w nadgodzinach nie mogą pracować kobiety w ciąży i młodociani. Tutaj zakaz jest bezwzględny, ani zgoda pracownika, ani lekarza nie powoduje jego uchylenia.
 
W praktyce dla takich osób ustala się stałe godziny i dni pracy, wyłączając je z pracy w sekwencjach.

Dostarcz grafik pracy w terminie

Dla poszczególnych pracowników w ramach konkretnej brygady dni wolne mogą być różne, dlatego istotne jest przedstawienie pracownikom indywidualnego grafiku pracy na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mogli przygotować się z odpowiednim wyprzedzeniem do pracy, jak i zaplanować aktywności poza nią.
 
Planujesz grafiki pracy, ale nie masz pewności czy są one zgodne z zasadami Kodeksu Pracy i założeniami biznesowymi Twojej firmy? Wypróbuj Grafik Optymalny bezpłatnie i pozwól, aby nasz system zweryfikował to za Ciebie! Usprawnij swoją codzienną pracę i uzyskaj dostęp do m.in.: ewidencji czasu pracy, kartotek pracowników, wniosków urlopowych i miej wszystkie najważniejsze dane w jednym miejscu.
 
 Nie czekaj i wypróbuj Grafik Optymalny już dziś!
 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *