Zadaniowy system czasu pracy. Co to jest i na czym polega? 

Zadaniowy system czasu pracy stanowi alternatywę dla tradycyjnych modeli organizacji pracy, wprowadzając elastyczność i możliwość dostosowania godzin pracy do specyfiki wykonywanych zadań. W tym artykule przyjrzymy się, jakie regulacje prawne dotyczą tego systemu, jakie są jego zalety i wady oraz jak wprowadzić go w życie w organizacji. Tekst przybliża kwestie istotne dla pracodawców oraz pracowników Działów Kadr.

Zadaniowy system czasu pracy a Kodeks Pracy

Zgodnie z art. 140 Kodeksu Pracy zadaniowy system czasu pracy może być stosowany ze względu na rodzaj, organizację lub miejsce wykonywania pracy. Według art. 128 czas pracy jest tutaj definiowany jako okres, „w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. W praktyce oznacza to, że Twój pracownik otrzymuje do wykonania konkretne zadanie w ustalonym czasie, bez sztywnego przywiązania do konkretnego grafiku pracy. Nie obowiązuje go również stacjonarne przebywanie w firmie. Może (a niekiedy wręcz musi) świadczyć obowiązki zdalnie z domu czy też pracując w terenie.

Estymacja czasu potrzebnego na wykonanie zadań powinna odbywać się z uwzględnieniem norm określonych w art. 129 k.p. Czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę na pełen etat w zadaniowym systemie czasu pracy nie może zatem przekraczać 8 godzin na dobę oraz średnio 40 godzin w ciągu tygodnia. Musi także zostać zachowane jego prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego (11 godzin) i tygodniowego (35 godzin). W tym modelu to nie pracodawca, ale pracownik decyduje, kiedy wykona powierzone mu zadania.

Zadaniowy czas pracy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które wykonują zawód nie wymagający stałych godzin pracy i przebywania stale w jednym miejscu. Taka sytuacja może dotyczyć np.:

  • programistów, którzy mają za zadanie wprowadzić pewną liczbę aktualizacji do systemu w ciągu miesiąca,
  • dziennikarzy realizujących materiały w tzw. terenie,
  • copywriterów, którym zlecono napisanie określonej liczby tekstów.

Zadaniowy system czasu pracy a ewidencja czasu pracy

Jako pracodawca jesteś zwolniony z ewidencjonowania godzin roboczych u osób objętych zadaniowym czasem pracy. Dotyczy ich tylko tzw. uproszczona ewidencja czasu pracy, w której uwzględnia się usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione nieobecności. Wykazanie przestrzegania norm czasu zawartych w art. 129 k.p. odbywa się poprzez określenie czasu niezbędnego na wykonanie zadań powierzanych pracownikowi.

Osoby zatrudnione w systemie zadaniowym zachowują wszelkie uprawnienia do urlopów (wypoczynkowego, rodzicielskiego, na żądanie itd.), zwolnień lekarskich i innego rodzaju absencji. Pamiętaj, że po nieobecności pracownika powinieneś zredukować liczbę jego zadań do wykonania o tyle godzin, ile wynosił okres absencji, aby nie zmuszać ich do nadrabiania zaległości.

Przykład: Pani Anna pracuje w systemie zadaniowym i powierzyłeś jej przygotowanie raportu. Zgodnie z ustaleniami powinno to jej zająć 40 godzin roboczych w miesiącu. Anna nagle choruje i przez tydzień przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po jej powrocie z absencji powinieneś dostosować zakres jej zadań, redukując go o równowartość normy średniotygodniowej (40 godzin). Może to oznaczać przesunięcie terminu dostarczenia raportu lub dostosowanie zakresu analizy, tak by Anna mogła zrealizować zadanie w pozostałym czasie pracy.

Jak wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

Zadaniowy system czasu pracy można wprowadzić na 4 sposoby:

  1. w regulaminie pracy,
  2. w obwieszczeniu,
  3. w układzie zbiorowym pracy,
  4. w umowie o pracę z konkretną osobą.

Wdrożenie takiego systemu wymaga konsultacji z pracownikiem, którego taka organizacja będzie dotyczyć. Przedmiotem konsultacji powinno być ustalenie czasu niezbędnego na realizację powierzonych mu zadań.

Zakres obowiązków powinien być ustalony zgodnie z podstawowym wymiarem czasu pracownika. Oznacza to, że jeśli uzgadniasz zadania, jakie ma wykonać osoba zatrudniona na pełen etat, to nakład pracy powinien być rozłożony odpowiednio na normę dzienną (8 godzin), średniotygodniową (40 godzin) oraz miesięczną (średnio 160 godzin, w zależności od miesiąca).

Zadaniowy system czasu pracy - zalety i wady

Podstawową zaletą tego systemu pracy jest elastyczność czasu pracy zatrudnionego. Jako pracodawca rozliczasz go przede wszystkim z efektów. Taka organizacja może też pozytywnie przekładać się na produktywność, ponieważ pracownik koncentruje się wyłącznie na określonych zadaniach. Pozwala również na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa, takich jak zmniejszenie kosztów biurowych czy oszczędność na nadgodzinach.

System zadaniowy ma również swoje wady. Można do nich zaliczyć wyzwania w koordynacji pracy zespołów i zarządzania projektami, problemy z oceną wydajności poszczególnych osób czy trudności komunikacyjne. Brak stałego grafiku może też grozić przepracowaniem, a niekiedy rodzić wyzwania prawne związane z koniecznością przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy dotyczących zarówno pracy, jak i regeneracji.

Jeśli chcesz sprawniej i skuteczniej zarządzać działaniami swojego zespołu w różnych systemach pracy, to nieocenioną pomocą może okazać się dedykowane oprogramowanie, takie jak Grafik Optymalny. Przekonaj się, jak działa, korzystając z bezpłatnego okresu próbnego!

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *