Co to jest wniosek urlopowy i jak go używać?

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest chroniony Kodeksem Pracy i ma z tego tytułu dodatkowe przywileje, m.in możliwość pójścia na płatny urlop.  Ilość dni do wykorzystania, zależy od jego stażu pracy bądź długości okresu nauki. Urlop powinien być udzielony na dni, które dla pracownika są faktycznymi dniami pracy. Aby pracownik mógł iść na urlop, musi złożyć swojemu przełożonemu wniosek urlopowy, dopiero po jego akceptacji może udać się na wolne. W tym artykule skupiamy się na temacie urlopów oraz nieodłącznych wnioskach urlopowych.

Wymiar urlopów

Urlop wypoczynkowy przysługuje w dwóch wymiarach. Osoby, których staż pracy jest niższy niż 10 dni, mają do dyspozycji 20 dni urlopu na dany rok kalendarzowy, z kolei pracownikom zatrudnionym dłużej niż 10 lat, przysługuje 26 dni. Do prawidłowego obliczenia ilości przysługującego urlopu powinniśmy uwzględnić czas nauki. Jeśli jednak praca i nauka mają miejsce w tym samym czasie - nie możemy zsumować tych okresów. W takiej sytuacji uwzględnij korzystniejszą dla pracownika możliwość.

Aby obliczyć długość stażu pracy w oparciu o okres edukacji, weź pod uwagę:

  • szkołę zasadniczą zawodową, liczymy zgodnie z czasem trwania nauki - do 3 lat,
  • średnią szkołę ogólnokształcącą lub technikum - 4 lata,
  • szkołę zawodową, liczymy zgodnie z czasem trwania nauki - do 5 lat,
  • szkołę policealną - do 6 lat,
  • szkołę wyższą - do 8 lat.

Pamiętaj o tym, że okresy nauki nie sumują się.

Wnioski urlopowe

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z tzw. planem urlopów. Jednak, nie we wszystkich firmach są one tworzone. Jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem planów, zajrzyj do naszego artykułu w którym przedstawimy Ci najlepsze praktyki. Należy pamiętać, że nie ma znaczenia czy plan jest tworzony czy też nie, zawsze pracownik ma obowiązek złożyć wniosek urlopowy. Wniosek urlopowy musi być zaakceptowany przez pracodawcę, dopiero wtedy pracownik może iść na urlop. Jeśli pracownik pójdzie na urlop, bez akceptacji wniosku przez przełożonego, może dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, gdyż samo złożenie wniosku nie świadczy o jego pozytywnym rozpatrzeniu. Jakie są konsekwencje takiego postępowania? Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, a nawet zwolnić dyscyplinarnie takiego pracownika.

Kiedy pracodawca może odrzucić wniosek?

Odrzucenie wniosku musi być uzasadnione przez pracodawcę. Sytuacja może mieć miejsce gdy: termin nieobecności poważnie zakłóciłoby działanie firmy, w przypadku kontroli, awarii która może być usunięta wyłącznie przez tego pracownika lub w przypadku wystąpienia zwolnienia chorobowego osoby, która była wskazana do zastępstwa podczas urlopu tego pracownika.

Anulowanie urlopu

Pracownik może Cię poprosić o zmianę terminu urlopu tylko z ważnych przyczyn. Podobnie działa to w drugą stronę. Możesz zmienić termin urlopu Twojego pracownika, gdyby pojawiłoby się poważne ryzyko związane z zakłóceniem toku pracy w firmie. Za zgodą obydwu stron przesunięcie urlopu możliwe jest zawsze. Jeśli zmiana wynika z woli pracownika - należy złożyć wniosek o anulowanie urlopu.

Forma wniosku

Kodeks pracy nie określa szczegółowych wytycznych wobec formy wniosku urlopowego. Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna będą jak najbardziej poprawne. Nie ma również konkretnego wzoru, który obowiązywałby we wszystkich przedsiębiorstwach. Przyjęto jednak, że w swojej minimalistycznej wersji powinien zawierać m.in podstawowe  dane pracownika oraz pracodawcy, datę i miejsce sporządzenia wniosku, charakter urlopu, a także informację o dokładnym terminie.

Wnioski w praktyce

Niezwykle często pracodawcy nie stosują praktyki wniosków urlopowych. Pomijają, zapominają i nie zwracają uwagi czy faktycznie pracownik wniosek urlopowy dostarczył. Zazwyczaj wolne udzielane jest wtedy ustnie, za porozumieniem pracodawcy i pracownika. Na skutek tego, pracodawca nie ma żadnego dowodu na to, że urlop został wykorzystany. Dlatego warto więc pilnować tego obowiązku do ewentualnych celów dowodowych.

W dużych firmach, które nadal stosują papierowe wnioski urlopowe oznacza to tonę zbędnych papierów, które trzeba archiwizować.

Możliwości Grafiku Optymalnego

W naszym systemie mamy dwa rodzaje obiegów wniosków urlopowych: jednoetapowy (pracownik przesyła do bezpośredniego przełożonego i ten akceptuje lub odrzuca), bądź dwuetapowy (pracownik wysyła do przełożonego, a po jego akceptacji wniosek urlopowy wysyłany jest do osoby, która podejmuje ostateczną decyzję).  Grafik Optymalny dodatkowo wysyła powiadomienia e-mail do pracowników i kierowników, m.in o pojawieniu się nowego wniosku do akceptacji lub o jego aktualnym statusie. Będziesz więc na bieżąco informowany, jeśli Twój pracownik będzie ubiegał się o wolne lub wyśle wniosek o anulację urlopu - taką funkcjonalność również zapewniamy. System archiwizuje wszystkie wnioski, więc masz do nich stały wgląd. 

Do zarządzania wnioskami i urlopami pracowników powinieneś mieć dedykowane narzędzie, które pomoże Ci w codziennej pracy. W Grafiku Optymalnym masz możliwość kontrolowania stanów urlopowych, planowania urlopów rocznych, a przede wszystkim masz dostęp do e-obiegu wniosków urlopowych - jest to tylko kilka funkcjonalności systemu, mamy ich o wiele więcej. 

Sprawdź je wszystkie testując nasz program w ramach darmowego okresu próbnego, który możesz zacząć nawet dziś

Zamów audyt grafików pracy

Chcesz sprawdzić, czy Twoje grafiki pracy spełniają wszystkie wymogi prawne? Zapisz się na darmowy audyt. 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *