System równoważny a grafik pracy - najczęściej popełniane błędy

Równoważny system czasu pracy jest chętnie stosowany w handlu i usługach, daje bowiem możliwość lepszego dostosowania czasu pracy zatrudnionego personelu do potrzeb firmy. Możliwość planowania zmian dłuższych bądź krótszych niż 8-godzinne oznacza daje pewną elastyczność, trzeba jednak nadal pamiętać o przepisach Kodeksu Pracy w zakresie czasu pracy. Poniżej najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu grafików w równoważnym systemie czasu pracy.

1. Nietworzenie grafików

System równoważny z założenia charakteryzuje się różnymi godzinami początku i końca pracy, by móc dostosować ilość pracowników do zmiennej ilości pracy. W związku z tym tworzenie grafików w równoważnym systemie czasu pracy jest obowiązkowe. Jeśli chcesz dodatkowo sprawdzić, kiedy powinno się tworzyć grafiki pracy w firmie, sprawdź inny artykuł na naszym blogu.

2. Tworzenie grafików tygodniowych

Zgodnie z przepisami minimalna długość okresu, na który tworzony jest grafik to miesiąc. Nie jest zatem dopuszczalne tworzenie grafików np. tygodniowych. Równoważny system czasu pracy zazwyczaj wprowadzany jest w gastronomii i hotelarstwie, gdzie często nie jest możliwe oszacowanie ilości klientów, a tym samym potrzebnych pracowników z ponad miesięcznym wyprzedzeniem. Branża jest w związku z tym przyzwyczajona do tworzenia grafików tygodniowych. Niestety nie jest to zgodne z przepisami. Jeśli chcesz się zapoznać ze sprawdzonymi metodami planowania sprzedaży w tych branżach, przeczytaj również inny artykuł na naszym blogu.

3. Tworzenie grafików pracy na ostatni moment

Tworzenie grafików na ostatni moment - dzień czy dwa dni przed rozpoczęciem miesiąca, który obejmuje - jest nie tylko niekomfortowe dla pracowników, ale i niezgodne z przepisami. Grafik pracy musisz udostępnić pracownikom najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca.

4. Złamana dobra pracownicza

Sytuacja złamania przepisu o zakazie pracy po raz drugi w ciągu doby pracowniczej (czyli kolejnych 24 godzinach od rozpoczęcia pracy) ma miejsce wtedy, kiedy pracownik zaczyna pracę w danym dniu wcześniej niż w dniu poprzednim, czyli np. w poniedziałek o 12.00, a we wtorek na 8:00. Tworzenie grafików pracy wiąże się z wieloma dodatkowymi zasadami i obwarowaniami. Sprawdź nasz artykuł o najważniejszych zasadach tworzenia grafików pracy. Więcej informacji i przykłady obliczania doby pracowniczej znajdziesz w artykule w serwisie rp.pl.

5. Nadgodziny dobowe - jakby ich nie było.

W systemie równoważnym możesz planować zmiany o długości do 12 godzin. Kiedy jednak już zaplanujesz zmianę krótszą, np. 8 godzinną, a później w trakcie miesiąca (czyli już w trakcie wykonywania grafiku) wydłużysz tę zmianę, bo np. w danym dniu jest więcej pracy do wykonania niż zakładałeś lub trzeba zastąpić pracownika, który wziął urlop na żądanie, powstają wówczas nadgodziny dobowe płatne z dodatkiem 50% lub 100% w zależności od tego kiedy one wypadły.

6. Wolna niedziela

Częstym błędem w tworzeniu grafików pracowniczych dla równoważnego systemu czasu pracy, który bardzo często stosowany jest w przedsiębiorstwach, w których praca odbywa się 7 dni w tygodniu np. w handlu czy usługach, jest zapominanie o udzieleniu pracownikowi wolnej co czwartej niedzieli. Ważne - wolna powinna być co czwarta niedziela, a nie jedna w miesiącu.

7. Zbyt dużo dni pracujących w miesiącu.

W systemie równoważnym możesz wydłużać zmiany do 12 godzin, by potem zrównoważyć dłuższą zmianę krótszą w innym dniu. Nie jest jednak dopuszczalne, aby planować jedynie krótsze zmiany np. codziennie po 5 godzin bez odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy (co wynika z przepisu o przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy).

8. Brak okresów odpoczynków.

W systemie równoważnym godziny pracy każdego dnia mogą być różne, ale musisz tak planować, by pracownik w każdej dobie pracowniczej miał 11 godzin na wypoczynek, a w tygodniu 35 godzin. Pamiętaj, że jako tydzień przyjmuje się kolejne 7 dni od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, a nie tydzień kalendarzowy.

9. Nieprawidłowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych.

Planowany urlop pracownika powinien być zliczony w takiej ilości godzin, ile ten pracownik zazwyczaj pracuje. Jeśli zatem osoba zatrudniona na cały etat najczęściej pracuje po 12 godzin 3 razy w tygodniu, to urlop np. tygodniowy powinien być udzielony właśnie na 3 dni  po 12 godzin, a nie np. 5 dni po 8 godzin.

10. Nieprawidłowe rozliczanie urlopów na żądanie i okolicznościowych.

Jeżeli urlop na żądanie lub okolicznościowy zgłaszany jest na dzień lub dni, na które został już podany grafik pracy, to urlopy te muszą być udzielone w takiej ilości godzin, ile było zaplanowane w grafiku. Jeżeli pracownik pełnoetatowy miał przyjść do pracy na 4 godziny i zgłasza urlop na żądanie, to tego dnia wykorzystuje dokładnie 4 godziny swojego urlopu wypoczynkowego.

11. Nieprawidłowe zliczanie godzin choroby.

Okres niezdolności do pracy obniża liczbę godzin do wypracowania o ilość godzin pracy w grafiku w okresie zwolnienia, a jeśli grafik jeszcze nie powstał, a pracownik przynosi druk l4, to trzeba policzyć tyle godzin, ile zazwyczaj miałby godzin pracy w tym okresie.

Podsumowanie

Jak widzisz, wybierając grafik pracy w systemie równoważnym, trzeba pamiętać o bardzo wielu rzeczach! Wielość terminów, zasad i wytycznych sprawia, że łatwo popełnić błąd i narazić się na karę. 

Jeśli chcesz, aby o to wszystko dbał za Ciebie program komputerowy, wypróbuj innowacyjny program Grafik Optymalny. 

Które firmy korzystają z GrafikOptymalny.pl? Odpowiedź poniżej.

 

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *