Równoważny system czasu pracy - sprawdź, czy go dobrze stosujesz

System równoważny pozwala na elastyczne podejście do planowania czasu pracy. Przekłada się to na możliwie najlepsze dopasowanie pracowników do zmiennego w czasie zapotrzebowania na pracę. Idą za tym oczywiście korzyści finansowe dla firmy.

Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy wiąże się też z pewnymi ryzykami. Więcej o tym pisaliśmy o tym w artykule System równoważny a grafik pracy - najczęściej popełniane błędyZa pomocą tej checklisty sprawdzisz, czy prawidłowo stosujesz system równoważny. 

1. Wprowadzenie równoważnego systemu w firmie

 • Czy określiłeś system czasu pracy w układzie zbiorowym (nie dotyczy pracodawców nie objętych układem), regulaminie pracy (nie dotyczy pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników) lub w obwieszczeniu?
 • Czy nie stosujesz jednocześnie przerywanego systemu czasu pracy?

2. Okres rozliczeniowy

 • Czy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, 3 miesiące w szczególnych przypadkach, 4 miesiące, gdy prace są zależne od pory roku i warunków atmosferycznych?
 • Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż powyższe, to czy został o tym powiadomiony właściwy inspektor pracy?
 • Czy dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia czy ochronie osób, pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc?

grafik pracy zasady pdf dokument grafik optymalny

3. Czas pracy planowany

 • Czy dobowy czas pracy planowany nie przekracza 12 godzin, 16 godzin w przypadku dozoru urządzeń i pogotowia pracy, 24 godzin w przypadku pilnowania mienia, ochrony osób, zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych?
 • Czy godziny rozpoczynania i kończenia pracy określone są w rozkładzie czasu pracy (grafiku pracowniczym) i podane do wiadomości pracowników najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, który obejmuje?

4. Czas pracy wykonany

Czy faktyczny, wykonany czas pracy pracownik potwierdza na liście obecności lub elektronicznie?

5. Urlopy

 • Czy udzielasz urlopu na dni i na godziny?
 • Czy udzielasz urlopu w takiej liczbie godzin, jaka była lub byłaby zaplanowana w grafiku w okresie na który pracownik wnioskuje o urlop?

case study tiger

6. Choroby

 • Czy w związku ze zwolnieniem lekarskim obniżasz liczbę godzin do wypracowania w okresie o liczbę godzin zaplanowanych na okres zwolnienia?
 • Kiedy nie można stosować systemu równoważnego?
 • Czy nie zatrudniasz w systemie równoważnym czasu pracy na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia?
 • Czy zatrudnieni w systemie równoważnym pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4 lub pracownicy w ciąży nie pracują więcej niż 8 godzin w dobie?
 • Jeśli co najmniej jedna Twoja odpowiedź to NIE, postępujesz niezgodnie z przepisami i narażasz firmę na kary z PIP.  Umów się na rozmowęwypróbuj GrafikOptymalny, aby mieć grafiki czasu pracy w systemie równoważnym zgodnie z przepisami.

wyprobuj za darmo grafik pracy

Tak może wyglądać Twój grafik pracy!

grafik pracy program czas pracy kalendarz pracy podział pracy

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *