Równoważny system czasu pracy - sprawdź, czy go dobrze stosujesz

System równoważny pozwala na elastyczne podejście do planowania czasu pracy. Przekłada się to na możliwie najlepsze dopasowanie pracowników do zmiennego w czasie zapotrzebowania na pracę. Idą za tym oczywiście korzyści finansowe dla firmy.

Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy wiąże się też z pewnymi ryzykami. Więcej o tym pisaliśmy o tym w artykule System równoważny a grafik pracy - najczęściej popełniane błędyZa pomocą tej checklisty sprawdzisz, czy prawidłowo stosujesz system równoważny. 

1. Wprowadzenie równoważnego systemu w firmie

 • Czy określiłeś system czasu pracy w układzie zbiorowym (nie dotyczy pracodawców nie objętych układem), regulaminie pracy (nie dotyczy pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników) lub w obwieszczeniu?
 • Czy nie stosujesz jednocześnie przerywanego systemu czasu pracy?

2. Okres rozliczeniowy

 • Czy okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, 3 miesiące w szczególnych przypadkach, 4 miesiące, gdy prace są zależne od pory roku i warunków atmosferycznych?
 • Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż powyższe, to czy został o tym powiadomiony właściwy inspektor pracy?
 • Czy dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia czy ochronie osób, pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc?

3. Czas pracy planowany

 • Czy dobowy czas pracy planowany nie przekracza 12 godzin, 16 godzin w przypadku dozoru urządzeń i pogotowia pracy, 24 godzin w przypadku pilnowania mienia, ochrony osób, zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych?
 • Czy godziny rozpoczynania i kończenia pracy określone są w rozkładzie czasu pracy (grafiku pracowniczym) i podane do wiadomości pracowników najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, który obejmuje?

4. Czas pracy wykonany

Czy faktyczny, wykonany czas pracy pracownik potwierdza na liście obecności lub elektronicznie?

5. Urlopy

 • Czy udzielasz urlopu na dni i na godziny?
 • Czy udzielasz urlopu w takiej liczbie godzin, jaka była lub byłaby zaplanowana w grafiku w okresie na który pracownik wnioskuje o urlop?

case study tiger

6. Choroby

 • Czy w związku ze zwolnieniem lekarskim obniżasz liczbę godzin do wypracowania w okresie o liczbę godzin zaplanowanych na okres zwolnienia?
 • Kiedy nie można stosować systemu równoważnego?
 • Czy nie zatrudniasz w systemie równoważnym czasu pracy na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia?
 • Czy zatrudnieni w systemie równoważnym pracownicy opiekujący się dzieckiem do lat 4 lub pracownicy w ciąży nie pracują więcej niż 8 godzin w dobie?
 • Jeśli co najmniej jedna Twoja odpowiedź to NIE, postępujesz niezgodnie z przepisami i narażasz firmę na kary z PIP.  Umów się na rozmowęwypróbuj GrafikOptymalny, aby mieć grafiki czasu pracy w systemie równoważnym zgodnie z przepisami.

wyprobuj za darmo grafik pracy

Tak może wyglądać Twój grafik pracy!

grafik pracy program czas pracy kalendarz pracy podział pracy

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *