Rotacja pracowników: jak ją ograniczyć?

Rotacja pracowników to odejścia z firmy, zarówno te z inicjatywy samego pracownika jak i pracodawcy. Zjawisko rotacji jest w pewnym stopniu procesem naturalnym, ale niezależnie tego, od kogo wychodzi inicjatywa, nie jest ono pożądane. Powoduje ono powstawanie kosztów związanych z koniecznością znalezienia pracownika w miejsce tego, który odszedł i wdrożenia go do pracy na danym stanowisku, a także innych - wynikających z pomyłek, nieznajomości procedur itd. Zatrzymanie dobrych pracowników powinno być najwyższym priorytetem w Twojej firmie. W tym artykule dowiesz się, jakie są sposoby przeciwdziałania jej.

Czym jest rotacja pracowników?

Rotacja pracowników należy do szerszego trendu, który można określić jako rynek pracownika. Jego źródłem jest najniższy od 25 lat poziom bezrobocia w Polsce, który wynosi w tej chwili ok. 8.5%. Pracownicy mogą przebierać w ofertach i stale są myślami w kolejnej firmie oraz dalej w swojej ścieżce kariery. Jeszcze dekadę temu średni czas zatrudnienia pracownika w firmie był 2-3 razy dłuższy niż dziś. Podejście strony pracowniczej dobrze wyraża wskaźnik tzw. “dobrowolnej rotacji”, który w Polsce przekroczył już 10%.

Dla których branż rotacja stanowi duży problem?

Z największą rotacją borykają się handel detaliczny i gastronomia. Problem nadmiernej rotacji jest szczególnie widoczny w dużych miastach, w których panuje dobra sytuacja na rynku pracy. W niektórych firmach rotacja jest wyższa niż 100%, co oznacza, że w ciągu roku wymienia się cały personel. Koszt zatrudnienia nowego pracownika na najniższym szczeblu czyli rekrutacja, badania, uniform, szkolenia, adaptacja to minimum 1000 zł. Łatwo więc wyliczyć, że przy 15-osobowym zespole koszt rotacji to co najmniej 15000.

Czy w obecnej sytuacji na rynku pracy możliwe jest ograniczenie rotacji w handlu, gastronomii i usługach, czyli w branżach, w których jest ona najwyższa? Duże firmy stosują różne metody, głównie finansowe – podwyżki i benefity. Czy bez tego da się ograniczyć rotację? Tak. Oto przegląd metod ograniczenia rotacji. 

#1: Unikaj błędów rekrutacyjnych.

Myślenie o rotacji powinno się zacząć już na etapie rekrutacji. Zatrudnianie pracowników nie do końca odpowiadających naszym oczekiwaniom lub takich, którzy nie mają dużej motywacji do podjęcia pracy na danym stanowisku prędzej czy później zakończy się odejściem. 

#2: W trakcie rozmów rekrutacyjnych rzetelnie opisz charakter pracy na danym stanowisku.

Nie koloryzuj. Opowiedz o negatywnych aspektach pracy takich jak trudni klienci, konieczność pracy w weekendy czy do późnych godzin. Jeżeli osoba mimo to będzie ich świadoma i zdecyduje się podjąć pracę, masz większa szansę, że nie zwolni się szybko. Rotacja pracowników najczęściej jest efektem niezgodności rzeczywistości z oczekiwaniami. 

#3: Dbaj o atmosferę w pracy.

W handlu i gastronomii praca jest ciężka i właśnie dobra atmosfera w pracy jest tym czynnikiem, który powoduje, że mimo tego pracownicy zostają. Zanim jednak rozpoczniesz długi proces poprawiania atmosfery w pracy, zacznij od wyeliminowania tych czynników, które z pewnością ją uniemożliwają. Jednym z nich jest źle zaplanowany grafik urlopowy - zapoznaj się z naszym sposobami na szybkie utworzenie rocznego planu urlopów w Twojej firmie.

#4: Szkól i rozwijaj.

Nie chodzi tu jedynie o kosztowne szkolenia zewnętrzne. Pamiętaj, że możesz rozwijać pracownika, wyznaczając zadania wykraczające poza zakres odpowiedzialności i delegować do szkolenia osoby nowozatrudnione. Ponadto staraj się dobrze poznać i zrozumieć swoich pracowników. Im większa wiedza o ich nawykach i sposobie myślenia, tym większa szansa na wykreowanie takiego miejsca pracy, w którym będą się czuli dobrze i przeciwdziałanie sytuacjom, które mogą być dla Twojej firmy kosztowne np. nadmierna liczba zwolnień w pewnych okresach w ciągu roku.

#5: Zapewnij odpowiednie wprowadzenie.

Wprowadzenie to pierwsze dni w pracy. Miej świadomość, że jest to okres, który decyduje o nastawieniu do pracy. Bardzo wielu pracowników odchodzi już po pierwszym dniu, dlatego najlepiej wyznaczyć osobę, która weźmie pod opiekę nowego pracownika w tych trudnych, pierwszych dniach.

#6: Dostosuj grafik do potrzeb pracowników.

Tworzenie grafików pracy w takich branżach jak HoReCa i Retail może być bardzo problematyczne, co opisaliśmy w artykule o zasadach tworzenia grafików pracy w dużych firmach. Ponadto w handlu i gastronomii dominują studenci, a ci potrzebują dostosować czas pracy do zajęć. Jeśli nie będą mogli połączyć pracy w Twojej firmie ze studiami, zaczną szukać dalej. 

#7: Unikaj nadgodzin. 

Przestrzegaj Kodeksu Pracy. Pracownicy są obecnie bardzo świadomi tego, jakie mają prawa. Jeśli więc nie przestrzegasz Kodeksu Pracy, zwłaszcza w zakresie norm czasu pracy, Twoi pracownicy odejdą tam, gdzie ich prawa są szanowane.

Najlepszy sposób na ograniczenie rotacji?

Ulepszenie grafików pracy i dostosowanie ich do dyspozycyjności pracowników. Dobry grafik pracy to sygnał, że czas pracowników jest szanowany, a to zwiększa ich lojalność względem firmy. 

rotacja pracowników | ograniczenie rotacji pracowników | grafik pracy

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (1 głosów, średnia: 5,00 / 5)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.