Prawo do urlopu wypoczynkowego - kto i kiedy je nabywa?

Prawo do urlopu wypoczynkowego dotyczy wszystkich zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Nieudzielenie urlopu i nieprzestrzeganie związanych z tym przepisów polega karze grzywny. Z tego powodu zarządzanie urlopami pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy jest niezwykle istotne, a dedykowane systemy mogą w tym znacząco pomóc.

Prawo do urlopu - podstawowe informacje

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy, przysługuje niezbywalne prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu dla pracowników pracujących na pełen etat, którzy nie przepracowali 10 lat, wynosi 20 dni w każdym roku. Natomiast prawo do urlopu w wymiarze 26 dni w roku zyskują pracownicy, którzy przepracowali więcej niż 10 lat.

Co istotne, do wyliczenia okresu zatrudnienia brane są także lata nauki w szkole zawodowej, szkole policealnej oraz w szkole wyższej. Okresy nauki i zatrudnienia nie sumują się, należy wybrać co jest najbardziej korzystne.

Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i musi zostać wyczerpany w pierwszej kolejności, w terminie do 30 września.

Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy pracownik pracuje dla dwóch lub więcej pracodawców jednocześnie. Wówczas do wymiaru urlopu u wlicza się także okres poprzedniego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

A co w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin? Jego urlop jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Każdy pracownik, który podejmuje pierwszą pracę w danym roku kalendarzowym, zyskuje prawo do urlopu wraz z upływem każdego kolejnego przepracowanego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru (20 dni).

Kiedy pracownik traci prawo do urlopu?

Mimo tego, że prawo do urlopu jest zagwarantowane przez Kodeks Pracy, istnieją dwie sytuacje, w których pracownik może je utracić. Może do tego dojść w wyniku przedawnienia roszczenia urlopowego oraz w przypadku śmierci pracownika.

Przedawnienie roszczeń urlopowych następuje po upływie 3 lat od dnia nabycia urlopu. Warto wiedzieć, że przedawnienie obowiązuje jedynie w sytuacji, kiedy to pracodawca się na nie powoła. Jeśli tego nie zrobi, prawo do urlopu będzie nadal przysługiwało pracownikowi.

W drugiej sytuacji tj. w przypadku śmierci pracownika, prawo do faktycznego urlopu przepada, lecz małżonkowi lub innej uprawnionej osobie przysługuje wynagrodzenie pieniężne za niewykorzystany urlop, wypłacane przez pracodawcę zmarłego.

Planowanie urlopów w grafiku czasu pracy

Systemy takie jak Grafik Optymalny pomagają w zarządzaniu urlopami pracowników, a korzystanie z nich gwarantuje korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Grafik Optymalny pozwala na planowanie urlopów, składanie i weryfikację wniosków urlopowych online, a także automatyczne wyliczanie aktualnego stanu urlopu dla każdej zatrudnionej w firmie osoby.

Sprawdź już dziś, jak z pomocą Grafiku Optymalnego będziesz mógł zarządzać wszystkimi rodzajami urlopów i wnioskami urlopowymi oraz jak bardzo ułatwi to zarządzanie pracownikami!

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *