Praca w ruchu ciągłym

Praca w ruchu ciągłym to jeden z tych systemów czasu pracy, który może być wprowadzony w przedsiębiorstwie pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów. Stosowany może być np. w zakładach pracy, które ze względu na technologię produkcji nie mogą przerwać pracy i tym samym musi być wykonywana przez 24 godziny na dobę. 

O tym, kiedy praca w ruchu ciągłym może być stosowana i kto wykluczony jest możliwości z pracy w tym systemie, dowiesz się z poniższego artykułu. 

Praca w ruchu ciągłym — czym jest? 

Praca w ruchu ciągłym, zgodnie KP określana jest jako taka, która w uzasadnionych przypadkach nie może zostać przerwana i musi być kontynuowana 24 godziny na dobę, włącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy i świętami. Odnoszą się do tego dwa zapisy w Kodeksie Pracy — art. 138 oraz art. 151  które mówią o tym, że praca w ruchu ciągłym może być stosowana w przedsiębiorstwach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane jak np.: huty, rafinerie czy zakłady produkcyjne, w których zatrzymanie linii produkcyjnej nie jest możliwe, a także gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności np.: szpitale czy elektrownie. 

Praca w ruchu ciągłym organizowana jest trzyzmianowo, a maksymalny okres rozliczeniowy w systemie pracy w ruchu ciągłym wynosi 4 tygodnie. System pracy w ruchu ciągłym nie musi być stosowany w całym zakładzie pracy, może być natomiast wprowadzony w poszczególnych jego oddziałach, wydziałach lub na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Okres rozliczeniowy

Jak wspomniałam wyżej, okres rozliczeniowy w przypadku pracy w ruchu ciągłym nie może przekraczać 4 tygodni i nie może zostać przedłużony. 

Powoduje to, że rozliczanie czasu pracy w ruchu ciągłym jest dość skomplikowane, ponieważ nie pokrywa się z miesiącem. Wypłacając wynagrodzenie, trzeba więc rozliczyć zawsze dwa okresy rozliczeniowe — ten zakończony oraz trwający.

Norma czasu pracy

Praca w ruchu ciągłym to specyficzny rodzaj zatrudnienia dlatego i w tym przypadku przepisy regulują w jaki sposób powinna zostać obliczona norma czasu pracy na dany miesiąc. Chcąc wyliczyć ilość godzin jaką powinien przepracować pracownik zatrudniony w ruchu ciągłym, powinieneś przemnożyć 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym, wyłączając święta, niedziele i dni wolne wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, a następnie do tej wartości dodać liczbę dni odpowiadającej przedłużonemu tygodniowemu wymiarowi czasu pracy. 

W skrócie oznacza to, że w 3 na 4 tygodnie okresu rozliczeniowego, tygodniowy wymiar etatu może wynosić maksymalnie 44 godziny

 (44 + 44 + 44 + 40) : 4 = 43 godziny

Pamiętaj jednak, że przekroczenie względem standardowej normy może nastąpić maksymalnie do 4 godzin na tydzień.

Przedłużenie czasu pracy 

Praca w ruchu ciągłym dopuszcza możliwość przedłużenia przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy do 43 godzin. Oznacza to, że jednego dnia w niektórych tygodniach możesz wydłużyć dobową normę czasu pracy do 12 godzin. Taka możliwość pozwala na poprawę organizacji pracy w przypadku np.: przesunięcia zmian która niekiedy wymaga dłużej niż 8-godzinnej pracy.  

Możliwość przedłużenia czasu pracy do 12 godzin wymaga od pracodawcy wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę przekraczającą ośmiogodzinną normę. To, co ważne, takie przekroczenia nie są traktowane jak nadgodziny, a co za tym idzie, nie wchodzą do ich rocznego limitu. 

Godziny pracy, o których wspomniałam wyżej, nie są jednak godzinami nadliczbowymi. Spowodowane jest to tym, że praca ta jest planowana i mieści się w ramach normy wynikającej ze stosowania systemu pracy w ruchu ciągłym. 

Odpoczynki dobowe i tygodniowe

Praca w ruchu ciągłym nie zwalnia Cię jako pracodawcy z zapewnienia pracownikowi wolnej niedzieli w każdym czterotygodniowym okresie rozliczeniowym. Zatem co do zasady, pracownik powinien mieć zaplanowaną co czwartą niedzielę wolną. Dodatkowo każdemu pracownikowi przysługuje 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu i co najmniej 11 godzin przerwy dobowej. 

Kto zwolniony jest z pracy w ruchu ciągłym? 

Jeśli wprowadzasz w swojej firmie pracę w ruchu ciągłym, musisz pamiętać, że nie każdy z pracowników może być zatrudniony w tym systemie czasu pracy. 

Pracownicy sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 4 nie mogą być zatrudnieni w porze nocnej, chyba że wyrażą na to zgodę i pisemnie przekażą ją pracodawcy. W przypadku osób niepełnosprawnych praca w godzinach nocnych również jest co do zasady zabroniona jednak jeśli pracownik przedłoży odpowiednie zezwolenie od lekarza prowadzącego, może taką pracę wykonywać. Praca w porze nocnej nie może być także wykonywana przez kobiety w ciąży i młodocianych. W tych dwóch przypadkach nawet mimo ewentualnej zgody pracownika praca w porze nocnej jest bezwzględnie zabroniona.  

Wprowadzenie pracy w ruchu ciągłym w znaczący sposób ogranicza możliwość planowania pracy dla poszczególnych pracowników. Planując grafiki z przedłużeniem czasu pracy, musisz brać pod uwagę tylko pracowników bez wyżej wymienionych ograniczeń, którzy często stanowią część zespołu.

Równoważny system czasu pracy 

Praca w ruchu ciągłym to dość skomplikowany system rozliczania czasu pracy, który jest możliwy do wdrożenia w firmie tylko w uzasadnionych przypadkach. Pracownicy bowiem spędzają w miejscu pracy więcej czasu, co może powodować chęć zmiany pracy, a pracodawca, wypłacając dodatki, zwiększa koszty pracownicze, co jest nieopłacalne. 

Z perspektywy biznesowej dużo korzystniejszym rozwiązaniem będzie wdrożenie do firmy równoważnego systemu czasu pracy który po pierwsze pozwala na wydłużenie okresu rozliczeniowego (w niektórych przypadkach nawet do 12 miesięcy), a  po drugie umożliwia planowanie zmian nawet do 12 godzin i równoważenie ich zmianami krótszymi w innym dniu bez konieczności wypłaty 100% dodatku.

Podsumowanie

Jeśli jesteś odpowiedzialny za tworzenie grafików w oparciu o taki system, musisz wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników takich jak przestrzeganie norm, okresów odpoczynku czy planowanie pracy w godzinach nocnych tylko osobom do tego upoważnionym.  Jeśli chcesz usprawnić planowanie i rozliczanie czasu pracy, wypróbuj system Grafik Optymalny, który automatycznie zweryfikuje poprawność Twojego grafiku, wykaże i przeliczy nadgodziny, a także automatycznie wygeneruje harmonogram, zgodny z zasadami Kodeksu Pracy, bez nadgodzin, przynoszący do 50% oszczędności. 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *