Blog o grafikach pracy i zarządzaniu czasem pracy - strona 5

Praca zdalna a lista obecności

Lista obecności nie jest dokumentem obowiązkowym. Kodeks Pracy w żaden sposób nie definiuje konieczności, jak i sposobu  jej prowadzenia. Wymagana jest jednak szczegółowa karta ewidencji czasu pracy, na podstawie której naliczane są pensje pracowników. Lista obecności stanowi punkt wyjścia do prawidłowo prowadzonej ewidencji czasu pracy, zatem nie warto z niej rezygnować tylko dlatego, że nie... Czytaj dalej

Elektroniczne wnioski urlopowe - najważniejsze informacje

Elektroniczna forma wnioskowania o urlop jest coraz częściej wybierana. Jej liczne zalety takie jak np.: brak konieczności sprawdzania wniosku pod kątem merytorycznym, zliczania dni i godzin urlopu mają ogromny wpływ na oszczędność czasu. Poza tym ta forma wpływa na poprawę komunikacji w zespole. W poniższym artykule znajdziesz zatem 5 kluczowych informacji o jakich powinieneś wiedzieć,... Czytaj dalej

Elektroniczne wnioski urlopowe a prawo pracy

Obecne przepisy zawarte w Kodeksie Pracy nie narzucają pracodawcy konkretnej formy i sposobu składania wniosków o urlop. Może Cię to zaskoczyć, ale tak naprawdę urlopy mogą być udzielane nawet w formie ustnej. Z perspektywy przepisów nie będzie to błędne, jednak warto zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami, wynikającymi z braku dokumentacji. W przypadku nieprawidłowości trudno będzie... Czytaj dalej

Grafik pracy na niepełny miesiąc

Grafik pracy należy przekazać w formie papierowej lub udostępnić elektronicznie swoim pracownikom najpóźniej na 7 dni przed okresem objętym tym grafikiem. Pamiętaj, że minimalny zakres planistyczny grafiku to jeden miesiąc. Nie powinieneś więc tworzyć grafików na okres krótszy, np. na tydzień. Grafiki na okres dłuższy niż miesiąc z perspektywy biznesowej nie są dobre, trudno bowiem... Czytaj dalej

Grafik pracy na Luty 2022 - przydatne wskazówki

Luty to jeden z prostszych do planowania miesięcy w ciągu całego roku. Brak w nim bowiem dni świątecznych jak i innych okoliczności, które mogłyby znacząco wpływać na tworzenie harmonogramu pracy. Mimo to, dobrze przygotowany grafik pracy na luty 2022 powinien uwzględniać wszystkie zasady Kodeksu Pracy, a także być dostosowany do nietypowych świąt jak np.: Walentynki... Czytaj dalej

10 powodów, dlaczego program do grafików jest lepszy niż Excel?

Zarządzanie czasem pracy to nie lada wyzwanie dla każdego managera czy przedsiębiorcy.  Osoby odpowiedzialne za tworzenie grafików nie tylko muszą zadbać o ustalenie czasu pracy zatrudnionych w firmie osób pod kątem ilości pracy do wykonania, ale także pamiętać o ich dyspozycyjności do pracy i zapewnić zgodność z zasadami Kodeksu Pracy. Ryzyko popełniania błędu jest naprawdę... Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022

W Polsce obowiązuje kodeks, który został uchwalony w latach 70. ubiegłego wieku. Jest najważniejszym aktem prawym dotyczącym pracy. Zawiera zapisy zarówno na temat praw, jak i obowiązków pracodawców i pracowników. Zapisy zawarte w kodeksie na przestrzeni ostatnich lat były wielokrotnie modyfikowane.  Konieczność wyjścia naprzeciw regularnie zmieniającej się rzeczywistości wymaga definiowania całkowicie nowych zapisów lub poprawiania... Czytaj dalej

Urlop wypoczynkowy na umowie zlecenie

Umowa zlecenie to inaczej umowa cywilnoprawna, która regulowana jest zasadami Kodeksu Cywilnego. Osoby związane typu umową nie podlegają przepisom Kodeksu Pracy. Nie obowiązuje ich zatem dobowa czy średniotygodniowa norma czasu pracy, konieczność odbioru dnia wolnego za pracę w święto, czy zasady dotyczące okresów odpoczynków od pracy. Jak wygląda natomiast kwestia urlopu wypoczynkowego? Postaram się to... Czytaj dalej

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego na rok 2022?

Jednym z podstawowych praw pracowniczych, zagwarantowanych w Kodeksie Pracy jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Ewentualne wątpliwości związane z jego nabyciem i interpretacją powinny być rozstrzygany na korzyść pracownika. W poniższym artykule przybliżę, w jaki sposób ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego na 2022 rok w zależności od stażu pracy czy warunków zatrudnienia.  Komu przysługuje urlop wypoczynkowy na... Czytaj dalej

Jak stworzyć plan urlopów na 2022 rok? (Darmowy szablon!)

Koniec roku to ostatni moment na przygotowanie planu urlopów na nadchodzący 2022 rok. Mimo że stworzenie takiego planu nie jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw, to jak co roku zachęcamy, aby przychylniej spojrzeć na tę możliwość.  Zdecydowanie się na jego utworzenie niesie wiele korzyści. Dobrze przygotowany plan urlopu to gwarancja, że w trakcie roku nie zabraknie... Czytaj dalej