Blog o grafikach pracy i zarządzaniu czasem pracy - strona 3

Rejestracja czasu pracy online - jak działa?

Sposobów i możliwości potwierdzania czasu pracy jest sporo. Najbardziej rozpowszechniona metodą potwierdzania przez pracowników przepracowanych godzin jest papierowa lista obecności. Jest to popularna, ale nie najlepsza metoda, bo papierowe listy obecności są uciążliwe dla pracodawców, szczególnie w kontekście przechowywania i odpowiedniej archiwizacji.

Continue reading

Nienormowany czas pracy - jak działa?

Elastyczność w miejscu pracy bywa nie tylko pożądana, ale często jest konieczna, by realizować specyficzne zlecenia albo projekty. Wyjaśniamy, co oznacza nienormowany czas pracy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, kiedy i na jakich zasadach można go wprowadzić oraz jak należy go rozliczać w firmie. Tekst skupia się na kwestiach istotnych z perspektywy pracodawców i Działów Kadr.

Continue reading

Planowanie grafiku pracy na listopad 2023: wskazówki i wytyczne

Zbliża się sierpień, a wraz z nim konieczność ustalenia grafiku pracy na ten miesiąc. Planowanie harmonogramu na okres wakacyjny to zadanie wymagające czasu i zaangażowania, zwłaszcza ze względu na liczne urlopy pracowników. Sierpień to również miesiąc, w którym musimy uwzględnić święto kościelne, przypadające w połowie miesiąca. W niniejszym artykule prezentuję najważniejsze wskazówki i informacje, które pomogą Ci skutecznie zorganizować pracę w sierpniu. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Continue reading

Zadaniowy system czasu pracy. Co to jest i na czym polega? 

Zadaniowy system czasu pracy stanowi alternatywę dla tradycyjnych modeli organizacji pracy, wprowadzając elastyczność i możliwość dostosowania godzin pracy do specyfiki wykonywanych zadań. W tym artykule przyjrzymy się, jakie regulacje prawne dotyczą tego systemu, jakie są jego zalety i wady oraz jak wprowadzić go w życie w organizacji. Tekst przybliża kwestie istotne dla pracodawców oraz pracowników Działów Kadr.

Continue reading

Co to jest system przerywanego czasu pracy? 

System przerywanego czasu pracy pozwala na elastyczne dostosowanie godzin roboczych pracowników do potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Jego wdrożenie wiąże się jednak ze spełnieniem konkretnych przepisów Kodeksu Pracy. W artykule przybliżam, czym jest system przerywanego czasu pracy oraz kto i kiedy może go wprowadzić. Omawiam temat pod względem jego istotności dla pracodawców oraz Działów Kadr.

Continue reading

Praca w godzinach nocnych. Co trzeba wiedzieć? 

Praca w godzinach nocnych regulowana jest przepisami Kodeksu Pracy, w szczególności przez art. 151⁷ oraz art. 151⁸. W artykule wyjaśniam, jakie godziny pracy uznaje się za nocne, w jaki sposób ustala się ich zakres oraz czy przysługuje za nie pracownikom dodatkowe wynagrodzenie. Praca w porze nocnej – jakie godziny? Za nocne godziny pracy uznaje się... Czytaj dalej

Grafik pracy na październik 2023 – jak go ułożyć? 

Zbliża się sierpień, a wraz z nim konieczność ustalenia grafiku pracy na ten miesiąc. Planowanie harmonogramu na okres wakacyjny to zadanie wymagające czasu i zaangażowania, zwłaszcza ze względu na liczne urlopy pracowników. Sierpień to również miesiąc, w którym musimy uwzględnić święto kościelne, przypadające w połowie miesiąca. W niniejszym artykule prezentuję najważniejsze wskazówki i informacje, które pomogą Ci skutecznie zorganizować pracę w sierpniu. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Continue reading

Urlop ojcowski 2023 - kompendium 

Urlop ojcowski to uprawnienie przysługujące wyłącznie ojcu dziecka. Po 26 kwietnia 2023 r., na mocy Ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w świadczeniu zaszło kilka istotnych zmian. Odnoszą się one między innymi do: okresu wykorzystania urlopu, dodatkowej ochrony pracownika korzystającego ze świadczenia oraz usprawnienia procesu... Czytaj dalej

Umowa o pracę na okres próbny - zmiany 2023 

26 kwietnia 2023 roku w Kodeksie Pracy doszło do istotnych zmian w zakresie zawierania umowy o pracę na okres próbny. Objęły one m.in. długość trwania umowy, warunki jej ponownego zawarcia i przedłużania czy regulacje związane z okresem wypowiedzenia. W artykule przybliżam najważniejsze informacje dla właścicieli firm oraz pracowników Działu Kadr.

Continue reading