Nowelizacja Kodeksu Pracy 2022 r.

Rozpoczęła się finalizacja prac dotyczących zmian w Kodeksie Pracy. Ich celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych. Zmiany pod adaptację pierwszej z dyrektyw weszły dnia 7 lipca pod pierwsze czytanie. Dotyczą one uregulowania pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości w miejscu pracy. Kwestia dalszych nowelizacji, w tym dotyczącej dodatkowych dni wolnych, jest na dzień pisania tego artykułu na etapie opiniowania projektu ustawy, więc nie wiadomo jakie zmiany dokładnie wejdą w życie i kiedy to nastąpi. 

Termin wdrożenia pierwszej z dyrektyw mija 1 sierpnia 2022 roku, zatem do zastosowania zmian pozostało niewiele czasu. W poniższym artykule przeczytasz o pierwszych istotnych zmianach w Kodeksie Pracy w 2022 roku jakie czekają firmy i ich pracowników.  

Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Pierwszą zmianą jest wprowadzenie możliwości kontroli trzeźwości w miejscu pracy. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób, dóbr lub ochrony mienia, to pracodawca może przeprowadzić taką kontrolę. Nie może naruszać przy tym godności oraz innych dóbr osobistych pracownika 

Pracodawca, który zdecyduje się na stosowanie kontroli trzeźwości wobec swoich pracowników, w pierwszej kolejności musi ustalić taki zapis w regulaminie wewnętrznym lub obwieszczeniu. Zapis powinien określać sposób przeprowadzania kontroli. O wprowadzeniu możliwości kontroli trzeźwości pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.  

Praca zdalna  

 Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022 roku przynoszą także regulacje dotyczące pracy zdalnej. Od wejścia w życie zmian praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo zdalnie, w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodniona z pracodawcą. Praca w trybie home office może być wykonana na polecenie pracodawcy, ale także na wniosek pracownika, który powinien zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej. W każdej chwili pracodawca będzie mógł cofnąć polecenie wykonania pracy zdalnej, jednak nie później niż z jednodniowym wyprzedzeniem. W nowych przepisach jest też pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej na wniosek pracownika, w wymiarze do 24 dni w roku. 
 

Co do zasady, pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej kobietom w ciąży oraz rodzicom wychowującym dziecko do 4 roku życia, a także pracownikowi, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub osobą niepełnosprawną pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Dla tej grupy zatrudnionych odrzucenie wniosku o umożliwienie pracy zdalnej będzie możliwe tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe ze względu na rodzaj lub organizację pracy. Pracodawca będzie zobowiązany do tego, aby poinformować pracownika o przyczynie odmowy wniosku o umożliwienie pracy zdalnej w terminie 7 dni roboczych od daty założenia wniosku przez pracownika.  

Koszty związane z pracą zdalną

Nowelizacja Kodeksu Pracy reguluje także kwestie związane kosztami jakie ponosi pracownik, wykonując pracę zdalną. W świetle przepisów wchodzących w życie od sierpnia pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi odpowiednich narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Po stronie pracodawcy będą także koszty związane z serwisowaniem urządzeń, instalacją sprzętu i oprogramowania, a także koszt energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Jeśli do pracy zdalnej używane są własne zasoby pracownika, pracodawca musi wypłacić ekwiwalent lub ryczałt. 

Kontrola pracy zdalnej 

 W świetle nowych przepisów pracodawca ma prawo do kontroli pracy zdalnej, BHP w miejscu jej wykonywania oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji, oraz RODO. Kontrola musi być przeprowadzona w godzinach pracy, w porozumieniu z pracownikiem. 

Praca zdalna służb mundurowych 

 Nowe przepisy nie omijają także służb mundurowych. Dla policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej, a także straży pożarnej zostały uregulowane kwestie związane z pracą zdalną w sytuacjach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej. Zgodnie z nowymi przepisami wskazane grupy będą mogły wykonywać pracę w formie zdalnej na polecenie bezpośredniego przełożonego, jeśli pozwalają na to warunki po wcześniejszym określeniu warunków jej odbywania.

Podsumowanie 

 Nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie jaki podlegał już czytaniu w Sejmie, niesie za sobą kilka istotnych zmian, począwszy od wprowadzenia kolejnych typów absencji, kontrolę trzeźwości, aż po kwestie związane z kosztami wynikającymi z pracy zdalnej. Część z nich może wydawać się nieistotna jednak w praktyce zmiany odczuje zarówno zatrudniony pracownik jak i pracodawca.  

Wiemy, że kontrolowanie wszystkich zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy nie jest łatwe, dlatego system Grafik optymalny jest na bieżąco aktualizowany i zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami.  

Sprawdź, jak prosta może być obsługa elektronicznych wniosków urlopowych, czy kontrola pracy zdalnej. Załóż bezpłatne konto i stwórz swój pierwszy grafik pracy w Grafiku Optymalnym.  

program do grafików online

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *