Nasz system zarządzania pracą zdalną - sprawdź, dlaczego warto go mieć

Praca zdalna to dziś codzienność wielu firm. Niestety, jej wprowadzenie do firmy oznacza pewne komplikacje organizacyjne. Aby je wyeliminować, warto skorzystać z praktycznego i funkcjonalnego narzędzia, jakim jest system do zarządzania pracą. W tym celu świetnie sprawdzi się Grafik Optymalny – narzędzie, którego rozbudowana funkcjonalność i możliwości zostały docenione przez wiele polskich firm pracujących w modelu pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej.

Jak zarządzać pracą zdalną pracownika?

Zarządzanie pracą zdalną wymaga doskonałej organizacji oraz zorganizowania kanałów komunikacji (spotkań, narzędzi). Praca zdalna musi odbywać się w pełnej zgodzie z Kodeksem Pracy i aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku pracy stacjonarnej, konieczne jest sporządzanie harmonogramów pracy i poprawne ewidencjonowanie godzin przepracowanych przez każdego zatrudnionego. Mówiąc wprost, praca zdalna wymaga podobnej organizacji w zakresie czasu pracy, co praca stacjonarna.

Nowe przepisy regulujące pracę zdalną i hybrydową

Już 7 kwietnia 2023 r. w życie wchodzą nowe przepisy regulujące pracę zdalną. Ustawa z dn. 1 grudnia 2022 r. wprowadza definicję pracy zdalnej i hybrydowej, a także określa, że praca zdalna może być całkowicie lub częściowo wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Pracodawca jest także zobowiązany do zapewnienia pracownikowi urządzeń oraz materiałów niezbędnych do pracy – jeśli ich natomiast nie zapewni, musi pokryć związane z ich używaniem koszty. Dotyczy to także energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych podczas pracy zdalnej.

Na mocy nowej ustawy pracodawca będzie musiał przyjąć wniosek o możliwość pracy zdalnej od pracowników będących rodzicami dziecka z niepełnosprawnością, wychowujących dziecko do 4. roku życia, pracownic w ciąży, a także pracowników sprawujących opiekę nad członkiem najbliższej rodziny, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna będzie mogła zostać ustalona zarówno przy zawarciu nowej umowy o pracę, jak i wprowadzona w czasie trwania obowiązującej umowy.

Nowa ustawa wprowadziła także pojęcie pracy zdalnej okazjonalnej. Polega ona na tym, że pracownik wykonuję swoją pracę poza stałym miejscem pracy sporadycznie, maksymalnie do 24 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przeciwieństwie do stałej pracy zdalnej, okazjonalna praca zdalna nie wymaga stosownych zapisów w umowach, a jedynie złożenia stosownego wniosku do pracodawcy.

Monitorowanie pracy zdalnej – jak dedykowany system w tym pomoże?

Monitoring pracy zdalnej jest w stanie znacząco ułatwić kontrolę nad czasem faktycznie przepracowanym. Grafik Optymalny to narzędzie pozwalające na stałe monitorowanie czasu trwania pracy zdalnej, stacjonarnej i hybrydowej.

Grafik Optymalny to system zarządzania pracą zdalną, który jest prosty i intuicyjny w obsłudze oraz zgodny z wymogami Kodeksu Pracy. Dzięki niemu można automatyczne rozliczyć i zaewidencjonować czas pracy zdalnej.

Grafik Optymalny pozwala ponadto na tworzenie dopasowanych zarówno do potrzeb firmy, jak i pracowników harmonogramów pracy. Osoby wykonujące swoje obowiązki zdalnie mogą sprawdzić grafik pracy online, a także wysłać elektroniczny wniosek o urlop, uzyskać dostęp do pasków płacowych i wszystkich innych dokumentów udostępnionych przez pracodawcę. Wszystko to z domu lub każdego innego miejsca, z którego wykonują swoje obowiązki zawodowe w systemie pracy zdalnej.

Przekonaj się już teraz, jak Grafik Optymalny wspiera pracę zdalną w Twojej firmie i przez 30 dni bezpłatnie testuj jego funkcjonalność!

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *