Zmiany w Kodeksie Pracy: na to uważaj w 2020

Pomimo że w nowym roku nie ma na horyzoncie istotnych zmian w Kodeksie Pracy, to na pewno nie będzie on nudny. Dla wielu będzie bowiem stał pod znakiem wchodzenia w życie regulacji z wcześniejszych lat. W tym artykule zebrałam te zmiany w formie przypomnienia tak, aby nic nie umknęło Twojej uwadze. Przeczytasz tu m.in. o wzroście minimalnego wynagrodzenia, rozszerzonym zakazie handlu, a także obowiązku wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Rośnie wynagrodzenie minimalne.

Jedną z najbardziej kluczowych zmian, jakie wejdą w życie w 2020, będzie zwiększenie wynagrodzenia minimalnego. Osoby zatrudniona na pełen etat będzie zarabiała co najmniej 2600 zł brutto, a osoby zatrudnione w niepełnych wymiarach czasu pracy, będą otrzymywały wynagrodzenie proporcjonalnie pomniejszone. Podniesienie wynagrodzenia o 350 zł będzie wiązała się ze znaczącym wzrostem kosztów pracy. 

Zakaz handlu obejmie nowe dni.

Kolejne zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą zakazu handlu w niedzielę. Dla sieci handlowych znaczącą zmianą w 2020 roku będzie całkowity zakaz handlu w niedzielę. No... prawie całkowity, bo sprzedaż będzie możliwa prowadzić: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia, 20 grudnia.

Niehandlowe niedziele weszły w życie już w 2018 roku, lecz są wprowadzane stopniowo, a ich ilość zwiększa się sukcesywnie. Zwłaszcza przy tworzeniu grafików pracy warto pamiętać o tej zmianie, ponieważ powoduje ona inny rozkład ilości klientów (a tym samym wymaganej liczebności pracowników) tak w sklepach, jak i we wszelakich miejscach, gdzie ludzie chodzą zamiast zakupów (kin, teatrów, bibliotek, restauracji itp.).

Dodatek za staż pracy nie będzie już wliczany do wynagrodzenia minimalnego.

Kolejną ważną zmianą, która weszła w życie od 1 stycznia 2020, jest rozdzielenie dodatku stażowego od płacy minimalnej. Przez wiele lat w polskich przepisach mieliśmy nieścisłość, która działała na niekorzyść pracowników z długim stażem. Fakt, że dodatki pieniężne za lata pracy były zaliczane na poczet wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia minimalnego), sprawiał, że często osoby nowozatrudnione dostawały identyczną pensję jak długoletni pracownicy. Od nowego roku sytuacja ma się zmienić. Dodatek za lata pracy jest dodawany do minimalnego wynagrodzenia, a to, jak wcześniej wspomniałam, wynosi teraz 2600 zł brutto. 

Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika.

W 2020 roku przyniesie też pewne modyfikacje organizacyjne. Zmianie uległ sposób wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Wcześniej to pracodawca decydował o tym, w jaki sposób będzie przekazywał wypłatę. W tym momencie dla wszystkich pracowników domyślny jest przelew wynagrodzenia na konto. Wyjątek od tej reguły może stanowić jedynie złożony przez pracownika wniosek, w którym zadeklaruje chęć otrzymywania wypłaty w formie gotówki. 

Karty ewidencji czasu pracy

W roku 2019 zmienił się sposób prowadzenia kart ewidencji czasu pracy. Choć przepisy obowiązują już dosyć długo, wciąż nie wszyscy pracodawcy stosują je poprawnie. Wymóg prowadzenia kart oddzielnie dla każdego pracownika cały czas nie jest respektowany przez wiele firm. Ponadto, w dokumentach powinny znaleźć się konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Nowych wytycznych jest sporo, a więc i na naszym blogu, pisałam o nich nie raz, a więcej na temat kart ewidencji znajdziesz tutaj.

Urlop macierzyński

Kolejną zmianą jest ochrona pracowników, którzy korzystają z przywilejów urlopu macierzyńskiego w zamian za matkę dziecka. Osoba z najbliższej rodziny, która sprawuje opiekę nad dzieckiem, będzie objęta dodatkową ochroną. Nowe przepisy dotyczą m.in. zabezpieczenia przed rozwiązaniem umowy, udania się na urlop wypoczynkowy bezpośrednio po macierzyńskim, a także otrzymywania wynagrodzenia za czas poszukiwania nowej pracy w przypadku nagłego zwolnienia. 

Deadline na wydanie świadectwa pracy.

We wrześniu 2019 roku wprowadzono zmiany dotyczące świadectw pracy. Dotychczas przepisy nie określały dokładnych terminów wydania tego dokumentu, a jedynym wymogiem było przekazanie zaświadczenia ‘’niezwłocznie’’. Obecnie pracodawca musi wydać świadectwo do dnia, w którym ustaje stosunek pracy. W przypadku niewywiązania się z niniejszego obowiązku, na pracodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych. 

Ustawa dot. mobbingu.

Warto przypomnieć, że od września 2019 roku weszły w życie zmiany w przepisach, które dotyczą mobbingu. Na ich podstawie pracownicy mają teraz możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wyrządzone krzywdy w trakcie stosunku pracy. Wcześniej taka możliwość istniała jedynie po rozwiązaniu umowy z danym pracodawcą. 

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK formalnie obowiązują od lipca 2019 roku. Wdrożenie nowych zasad następuje jednak stopniowo. W pierwszej kolejności z obowiązku muszą wywiązać się pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób. Mniejsze firmy mają więcej czasu na wprowadzenie zmian w życie, jednakże do połowy 2020 roku wszystkie firmy są zobligowane do odprowadzania składek. Ich minimalny wymiar to 1,5% miesięcznego wynagrodzenia. Dobrowolnie można je jednak zwiększyć do 4%. Warto podkreślić, że nadzór nad wpłatami sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak widać głównym motywem zmian wchodzących w 2020, jest wzrost kosztów pracy. Wyższe wynagrodzenie minimalne i doliczane do niego dodatki stażowe oraz wydatki związane z pracowniczymi planami kapitałowymi mogą istotnie wpłynąć na rentowność nie jednej firmy.

Dlatego, proponujemy dodać optymalizację kosztów pracy do noworocznych postanowień i rozpocząć ją nie od zwolnień, ale od optymalizacji czasu pracy. Pracując z klientami, nie raz widziałam jak samo wyeliminowanie nadgodzin i dostosowanie wielkości obsady do ilości pracy, potrafiło przynieść obniżenie kosztów pracy o kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt procent.

Zmiany w Kodeksie Pracy - jak sobie z nimi radzić?

Możesz skorzystać z naszego programu, który automatycznie uzgadnia Twoje grafiki pracy i inne dokumenty z Kodeksem Pracy. Pamiętaj, że moduł tworzenia grafików pracy to jeden z wielu, jakie oferuje Grafik Optymalny, z którego korzysta już ponad 1700 firm. Wśród innych modułów są:

Zamów audyt grafików pracy

Chcesz sprawdzić, czy Twoje grafiki pracy spełniają wszystkie wymogi prawne? Zapisz się na darmowy audyt. 

zmiany w kodeksie pracy 2020

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *