Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego na rok 2022?

Jednym z podstawowych praw pracowniczych, zagwarantowanych w Kodeksie Pracy jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Ewentualne wątpliwości związane z jego nabyciem i interpretacją powinny być rozstrzygany na korzyść pracownika. W poniższym artykule przybliżę, w jaki sposób ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego na 2022 rok w zależności od stażu pracy czy warunków zatrudnienia. 

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy na rok 2022?

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy tj. zawarta jest umowa o pracę. W innych przypadkach urlop ustalany jest indywidualnie np. na podstawie wewnętrznego regulaminu firmy. Ile przysługuje urlopu, zależy od stażu pracy oraz okresu obowiązywania umowy, jaką jest związany.

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego na rok 2022 w pierwszym roku pracy?

Zacznijmy od osób, które dopiero zaczynają karierę zawodową. Pracownik, który podjął w danym roku kalendarzowym pierwszą w życiu pracę, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 z 20 dni po każdym przepracowanym miesiącu. 

Nim minie ten pierwszy miesiąc urlop nie należy się, a po każdym zakończonym kolejnym przepracowanym miesiącu dochodzi 1,66666… dnia.

Dzień urlopu należy rozumieć jako 8 godzin, a więc wyliczając urlop dla takiego pracownika, musisz po każdym przepracowanym miesiącu zapewnić minimum 1 dzień 5 godzin i 20 minut urlopu. 

Jak wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego na rok 2022 w kolejnym roku pracy?

Kiedy nastąpi kolejny rok kalendarzowy, pracownik otrzymuje już urlop wypoczynkowy z góry na cały rok. Podobnie wszyscy inni pracownicy, którzy mają już za sobą pierwszy rok kalendarzowy pierwszej pracy. Wymiar urlopu przewidziany Kodeksem Pracy wynosi:

W Grafiku Optymalnym łatwo sprawdzisz, ile przysługującego urlopu wykorzystał pracownik, a po zakończeniu roku ile urlopu zaległego pozostało do wykorzystania.

Dla pracownika zatrudnionego na pełny etat 20 dni to 160 godzin (20x8=160), a 26 dni to 208 godzin.

Do stażu pracy wlicz nie tylko udokumentowane świadectwem pracy zatrudnienie w Polsce lub za granicą. Jeśli pracownik nie posiada świadectwa pracy, może udokumentować swoje zatrudnienie poprzez inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie takie jak: umowa o pracę, paski płacowe czy zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu zatrudnienia. 

Do stażu pracy  dolicz też wykształcenie. Uwzględnij tylko te szkoły, które pracownik ukończył i przedłożył dyplom. Dolicz więc ukończenie:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej — przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,  
  • średniej szkoły zawodowej — przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,  
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,  
  • szkoły wyższej, w tym licencjat - 8 lat.

Jak wyliczyć wymiar urlopu na 2022 rok pracownika zatrudnionego na część etatu?

Dla pracowników zatrudnionych na niepełny etat stosuje się takie same zasady dotyczące naliczania urlopu jak dla pełnoetatowców, jednak z zachowaniem zasady proporcjonalności. Oznacza to że pracownik nabywa prawo do urlopu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo osoba zatrudniona na ½ etatu uzyskuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni. Te 10 dni to 80 godzin (10 x 8 = 80).

Jak wyliczyć wymiar urlopu na 2022 rok pracownika zatrudnionego na umowie na czas określony, która kończy się w trakcie roku?

Zacznij od ustalenia, czy pracownikowi przysługuje 20, czy 26 dni urlopu na cały rok, zgodnie z powyższymi kryteriami. Wartość tę podziel następnie proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy. Jeśli pracownik ma umowę do dnia 30 czerwca, czyli połowę roku, to wymiar na cały rok podziel na pół. Wyjdzie wówczas 10 lub 13 dni. Podobnie dla innych okresów umowy, jeśli kończy się w marcu, to podziel liczbę 20 lub 26 przez 3/12, jeśli w maju to przez 5/12 itd.

Podsumowanie

Jeśli nie chcesz poświęcać dużej ilości czasu na weryfikację dostępnych dni urlopowych swoich pracowników, a jednocześnie chcesz mieć wszystkie te dane pod kontrolą, skorzystaj z Grafiku Optymalnego. Nasz system nie tylko wspomoże Cię w tworzeniu grafiku dla pracowników, ale także ułatwi kontrolę nad urlopami. Dzięki Grafikowi Optymalnemu uzyskasz informację o tym, ile dni z przysługującego urlopu wykorzystał pracownik, ile dni pozostało do wykorzystania, otrzymasz e-mail z powiadomieniem o wysłaniu wniosku urlopowego przez pracownika i wiele więcej.
Wypróbuj Grafik Optymalny bezpłatnie przez 30 dni i sprawdź wszystkie jego funkcjonalności.  Poczytaj więcej na naszej stronie .

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *