Harmonogram pracy: sprawdź poprawność swojego rozkładu

Źle ułożony harmonogram pracy, może przysporzyć pracodawcy wielu kłopotów. Jeśli łamane są zasady Kodeksu Pracy, na firmę może zostać nałożona kara pieniężna, która wynosi od 1 tys do aż 30 tys złotych. Łamanie wytycznych kodeksowych wpływa również negatywnie na wizerunek firmy, a dbanie o markę w czasach niskiego bezrobocia jest dla wielu firm priorytetem. Niepoprawny grafik może wprowadzić dezorganizację w firmie, a co gorsza -  złe planowanie generuje dodatkowe koszty. Tak więc, dobry grafik pracy to podstawa, bowiem dzięki nim jesteś w stanie sprawnie zarządzać czasem pracy swoich pracowników. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój harmonogram jest poprawny, poniżej znajdziesz listę pytań, które pomogą Ci to stwierdzić.

Czy Twój harmonogram utworzony jest co najmniej na jeden miesiąc?

Możesz planować czas pracy na dłuższe okresy, lecz nie możesz schodzić poniżej miesiąca.

Czy dostosowałeś ogólny wymiar czasu pracy w tym harmonogramie pracy względem przyjętego okresu rozliczeniowego w Twojej firmie?

Czy zdefiniowałeś w harmonogramie pracy konkretne godziny pracy Twoich pracowników od-do?

Jeżeli w dokumentach wewnątrzzakładowych zdefiniowane są stałe zmiany to wystarczy, że w grafiku podasz numer zmiany roboczej.

Czy dostosowałeś dzienną ilość godzin pracy do systemu, który obowiązuje w Twojej firmie?

W przypadku podstawowego systemu norma to 8 godzin, natomiast w systemie równoważnym możesz wydłużyć czas pracy do maksymalnie 12, 16 lub 24 godzin ( w zależności od wariantu).

Czy wprowadzasz w grafiku informację o przerwach jeśli stosujesz system przerywanego czasu pracy?

W grafiku nie musisz wprowadzać informacji o przerwach - z jednym wyjątkiem, gdy stosujesz przerywany system czasu pracy. Przerwa może trwać maksymalnie 5 godzin.

Czy Twój harmonogram czasu pracy bierze pod uwagę wymogi Kodeksu Pracy, dotyczące odpoczynków dobowych i tygodniowych?

Odpoczynek dobowy musi mieć wymiar 11 godzin, natomiast tygodniowy nieprzerwanie 35 godzin.

Czy zachowałeś w swoim grafiku zasadę pracy w dobie pracowniczej?

Pracownik nie powinien rozpoczynać pracy po raz drugi w tej samej dobie pracowniczej - czyli kolejnych 24 godzinach. Wyjątek stanowi elastyczny system w ramach rozkładu.

Czy jeśli w Twojej firmie możesz planować czas pracy również w weekendy lub święta, pamiętałeś aby w porozumieniu z pracownikiem zaplanować dzień wolny za taką pracę?

Obowiązek wynika z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Czy w Twoim harmonogramie uwzględniłeś liczbę dni wolnych, które przypadają pracownikowi na dany okres rozliczeniowy?

Dni wolne wynikają z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, więc pracownik w danym okresie musi mieć zaplanowaną sumę dni wolnych od pracy, która odpowiada minimalnej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych.

Czy zaplanowałeś swoim pracownikom co najmniej jedną wolną niedzielę na 4 tygodnie?

Zasada nie dotyczy osób zatrudnionych w systemie weekendowym, a także pracowników instytucji kultury.

Czy zaplanowałeś pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę odpowiednią ilość godzin względem etatu?

Niezapewnienie pracownikowi wystarczającej ilości godzin pracy, wynika ze złego planowania, nie możesz więc obniżyć pracownikowi wynagrodzenia.

Czy skutecznie podałeś harmonogram do wiadomości pracowników co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu, który objęty jest tym harmonogramem?

Możesz to zrobić w formie elektronicznej lub papierowej.

Jeśli masz trudności z zapamiętaniem powyższych zasad, a układanie harmonogramu zgodnego z Kodeksem Pracy jest dla Ciebie problematyczne, powinieneś wypróbować Grafik Optymalny. System bierze pod uwagę m.in wszystkie wytyczne prawne, a także Twoje założenia kosztowe i na podstawie tego generuje optymalny grafik dla całej firmy, a także powiadamia pracowników o jego zmianach!

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.