Grafiki pracy dla obcokrajowców

Rynek pracy nieustannie się zmienia i dotyczy to zarówno trybu pracy jak i zatrudnienia obcokrajowców. Duże znaczenie mają przede wszystkim aktualne przepisy, ale także sytuacja gospodarcza i polityczna na świecie. W świetle ostatnich wydarzeń i trwającej wojny w Ukrainie, coraz więcej firm podejmuje decyzję o zatrudnieniu cudzoziemców. Wraz z nią pojawia się jednak wiele pytań i wątpliwości dotyczących rozliczania czasu pracy i tworzenia grafików pracowniczych. W poniższym artykule wyjaśnię wszystkie najważniejsze aspekty, o jakich powinieneś pamiętać, chcąc zatrudnić i prawidłowo zaplanować grafiki pracy dla obcokrajowców. 

Zatrudnienie obcokrajowca a prawo pracy 

Chcąc zatrudnić cudzoziemca w Polsce, musisz liczyć się z pewnymi ograniczeniami prawnymi. W pierwszej kolejności zweryfikuj z jakiego kraju pochodzi Twój potencjalny pracownik, gdyż ma to znaczenie w kontekście formalności. Pracowników z UE, Szwajcarii, Państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z krajów mogących korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej ze wspólnotę Europejską i państwami członkowskimi obowiązują takie zasady zatrudnienia i pracy jak przy obywatelach naszego kraju.

Z każdym z cudzoziemców masz kilka możliwości nawiązania współpracy, dokładnie tak jak w przypadku zatrudnienia obywatela RP. To, co jest jednak najistotniejsze, to fakt, że zawierając umowę o pracę, jeśli praca nie będzie świadczona w stałych godzinach, jesteś zobowiązany do utworzenia grafiku czasu pracy

Zawierając z obcokrajowcem umowę-zlecenie wyznaczenie planu pracy nie jest konieczne, osoba może wykonać zlecone prace w czasie jaki sama wskaże. 

Podobnie jest przy umowie o dzieło, grafik pracy nie jest konieczny, bowiem ważne jest dostarczenie dzieła, a nie w jakich godzinach miało miejsce jego wytworzenie.

Grafiki pracy dla obcokrajowców

Obcokrajowiec zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Polsce,  podlega tym samym regulacjom prawnym, które dotyczą polskich pracowników. Cudzoziemcy mają zatem te same prawa i obowiązki co obywatele RP i nie mogą być gorzej traktowani ze względu na swoje pochodzenie, również w kwestii planowania dla nich czasu pracy.

Niezależnie od kraju z którego pochodzi pracownik, planując grafik czasu pracy dla cudzoziemców musisz pamiętać o:

Ograniczeniach związanych z czasem pracy

Planując grafik pracy, jesteś zobowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi odpowiedniego odpoczynku tak jak w przypadku polskich pracowników. Odpoczynek dobowy powinien wynosić co najmniej 11 godzin, a dodatkowo musisz zapewnić odpoczynek tygodniowy wynoszący to 35 godzin ciągłej przerwy. Warto pamiętać, że do tego czasu nie wliczają się żadne dodatkowe absencje, takie jak urlopy czy choroby.

Dobie pracowniczej

Doba pracownicza według Kodeksu Pracy obejmuje kolejne 24 od rozpoczęcia pracy w danym dniu. Jeżeli zatem w Twojej firmie nie ma wprowadzonego tzw. ruchomego czasu pracy, powinieneś ustalać godziny pracy w taki sposób, aby nie doszło do rozpoczęcia pracy po raz drugi w tej samej dobie pracowniczej.

Wymiarze czasu pracy

Planując grafik pracy dla obcokrajowców, powinieneś także uwzględnić wymiar czasu pracy, czyli liczbę godzin, jaką pracownicy muszą przepracować w danym okresie rozliczeniowym, adekwatnie do wymiaru etatu.

Terminie podania grafiku do wiadomości obcokrajowca

Pamiętaj także o tym, że na minimum 7 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca jesteś zobowiązany do przekazania cudzoziemcowi grafiku czasu pracy zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Pracowników z UE/EOG i Szwajcarii obowiązują takie zasady zatrudnienia i pracy jak obywateli naszego kraju, a więc czas pracy planuj zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Kodeksu Pracy. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje harmonogramy zawsze będą zgodne z przepisami, wypróbuj Grafik Optymalny który nie dopuści do złamania zasad Kodeksu Pracy czy podstawowych praw pracowniczych.

program do grafików online

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.