Zasady tworzenia grafików pracy dla załogi z niepełnosprawnymi

Jeśli w swojej załodze masz pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, musisz zwracać na nich szczególną uwagę przy układaniu grafiku pracy. Osoby niepełnosprawne są objęte szeregiem dodatkowych uprawnień i ograniczeń, które są ujęte w Kodeksie Pracy. W tym artykule zwracamy uwagę na najważniejsze zasady o których musisz pamiętać, przy planowaniu grafiku dla osób niepełnosprawnych.

1. Pamiętaj o normie dobowej i tygodniowej.

Na czas pracy pracowników niepełnosprawnych wpływa stopień orzeczonej niepełnosprawności. W przypadku lekkiego stopnia, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, natomiast w przypadku stopnia znacznego i umiarkowanego - w grafiku pracy nie możesz planować więcej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Obowiązujące zasady nie ulegają zmianie w przypadku równoważnego systemu czasu pracy, więc wydłużyć pracy nie można.

2. Nie planuj pracy w godzinach nocnych i godzinach nadliczbowych.

Pracownicy niepełnosprawni bez względu na to jaki stopień niepełnosprawności posiadają, mają bezwzględny zakaz pracy w godzinach nocnych i nadgodzinach. Wyjątkiem są pracownicy o których piszemy w punkcie 3 i 4. Korzystając z Grafiku Optymalnego nie musisz się o to martwić - system będzie pilnował tych ograniczeń za ciebie.

3. Pamiętaj o pracownikach zatrudnionych przy pilnowaniu mienia.

Odstępstwem od ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, są pracownicy, którzy pracują przy pilnowaniu mienia. Norma czasu wynosi wówczas 8 godzin, a w systemie równoważnym czas pracy może zostać wydłużony do 12, 16 lub 24 godzin. Nie ma również zakazu pracy w nadgodzinach i porze nocnej.

4. Pamiętaj o osobach niepełnosprawnych, które mogą pracować tak jak pozostali pracownicy, ponieważ uzyskali zgodę lekarską.

Pracownik niepełnosprawny może wnioskować o niestosowanie wobec niego ograniczeń z tytułu niepełnosprawności. Zgoda na pracę w standardowych godzinach, porze nocnej i nadgodzinach powinna być wystawiona przez lekarza i może mieć charakter częściowy lub całościowy. Przykładowo: osoba niepełnosprawna może wnioskować o zniesienie zakazu pracy w godzinach nocnych, lecz pozostać przy ograniczeniu dotyczącym nadgodzin.

5. Weź pod uwagę dodatkową przerwę, wliczaną do czasu pracy.

Jeśli osoba niepełnosprawna pracuje więcej niż 6 godzin dziennie, ma prawo do dodatkowej  15 minutowej, płatnej przerwy. Kodeks Pracy określa, że przerwa powinna być wykorzystana na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek i może być łączona z 15- minutową przerwą, która przysługuje każdemu pracownikowi. Wówczas osoba niepełnosprawna może wykorzystać łącznie - 30 minut czasu wolnego.

6. Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej.

Pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych. Należy jednak pamiętać, że jeden dzień urlopu wypoczynkowego odpowiada  7 godzinom urlopu, a w przypadku pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub mających zgodę lekarską, dzień urlopowy to standardowo 8 godzin.

Możliwości Grafiku Optymalnego

Kodeks Pracy uwzględnia szereg wytycznych, które dotyczą pracowników niepełnosprawnych. Jako pracodawca, jesteś zobowiązany do spełnienia tych wymogów prawnych. Jeśli zatrudniasz większą ilość pracowników, z pewnością trudniej zaplanować grafik pracy i pamiętać o wszystkich zasadach. Wyjściem z sytuacji jest założenie konta w Grafiku Optymalnym. System będzie sprawdzał czy Twój grafik pracy jest w pełni zgodny z Kodeksem. 

Pierwszy raz usłyszałeś o Grafiku Optymalnym? Poniżej dowiesz się podstawowych informacji o nas.

Zamów audyt grafików pracy

Chcesz sprawdzić, czy Twoje grafiki pracy spełniają wszystkie wymogi prawne? Zapisz się na darmowy audyt. 

 

 

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *