Ewidencja czasu pracy: Sprawdź, czy robisz ją poprawnie

Od 1 stycznia 2019 roku, karta ewidencji czasu pracy została rozszerzona. Służy do prawidłowego ewidencjonowania pracy i jest obowiązkiem pracodawców. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja ewidencja jest poprawna i czy umieściłeś w niej wszystkie wytyczne, zapoznaj się z poniższym artykułem, który sporządzony jest w formie checklisty. Będziesz mógł sprawdzić, czy pamiętałeś o wszystkich wymogach.

Checklista zgodności z wymogami ewidencji

 • Czy Twoja ewidencja zawiera informację o liczbie przepracowanych godzin, wraz z konkretnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy?
 • Czy w Twojej ewidencji znajduje się miejsce na liczbę godzin, które zostały przepracowane w porze nocnej?
 • Czy umieściłeś w ewidencji liczbę godzin nadliczbowych?
 • Czy w Twojej ewidencji wprowadziłeś informację na temat dni wolnych od pracy wraz z dokładną informacją z jakiego tytułu dni wolne zostały udzielone?
 • Czy wprowadziłeś dokładne godziny wykonywania dyżuru, wraz z ich wymiarem, a także miejscem jego pełnienia?
 • Czy wprowadziłeś rodzaj i wymiar zwolnień od pracy?
 • Czy wprowadziłeś wymiar oraz rodzaj innych usprawiedliwionych absencji?
 • Czy w Twojej ewidencji znajduje się miejsce na wymiar nieobecności nieusprawiedliwionych Twoich pracowników?
 • Czy zawarłeś w ewidencji informację o czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych, podczas odbywania przez niego przygotowania zawodowego?
 • Czy prowadzisz kartę ewidencji oddzielnie dla każdego pracownika?
 • W przypadku pracowników którzy są objęci systemem zadaniowego czasu pracy, zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem, bądź otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej powinieneś stosować uproszczone karty ewidencji, które nie zawierają konkretnych godzin pracy. Czy w tym przypadku stosujesz się do wytycznych?

Jaki uzyskałeś wynik?

Niezależnie od wyniku pamiętaj, że ewidencja czasu pracy to jedna z funkcjonalności w Grafiku Optymalnym. W naszym programie możesz dokonać ewidencji w 100% zgodnej z przepisami jednym kliknięciem. Poniżej więcej informacji:

 • Raport ewidencji szczegółowo podliczy czas pracy za wybrany okres: liczbę godzin przepracowanych, nadgodzin płatnych 50 i 100%, godzin nocnych, urlopowych, chorobowych i inne w wybranym okresie.

 • Wykonany czas pracy odniesie do grafiku planowanego oraz do normy czasu pracy zgodnie z wymiarem etatu i długością obowiązywania umowy.
 • Łatwo zaksięgujesz koszty pracy jeśli Twoi pracownicy dzielą czas pracy w okresie rozliczeniowym między kilka działów lub oddziałów firmy.
 • Specjalny raport pozwoli Ci uzyskać informacje o czasie pracy i jego składowych z podziałem na MPK.

 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *