Dopełnienia do etatu. 7 ważnych zasad jak je stosować, aby żyć w zgodzie z Kodeksem Pracy

Firmy powinny dostosować wymiar czasu pracy do zapotrzebowania na pracę. Z tego powodu często zatrudnia się pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy np. na 1/2, 1/4, 3/4 etatu. Czy w przypadku tych osób musimy się liczyć z jakimiś istotnymi zasadami? Zasady związane z zarządzaniem czasem pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze poznasz z tego artykułu.

Umowa pracownika, zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin powinna być sporządzona z dokładnym zawarciem ustaleń pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą na temat skutków dłuższego czasu pracy, niż wcześniej ustalony wymiar. Czas pracy niepełnoetatowca, ustalany jest odpowiednio do wymiaru pełnego etatu.

1. Zdefiniuj wymiar etatu w umowie

Powinieneś zawrzeć w umowie wymiar etatu na jaki zatrudniony jest pracownik i w jakim okresie. Pamiętaj, że wymiar czasu pracy musi być dostosowany do czasu jaki osoba faktycznie spędza w pracy w danym okresie rozliczeniowym.

2. Określ dozwoloną liczbę godzin ponadwymiarowych

Przekroczenie określonego w umowie limitu wymiaru czasu pracy, uprawnia pracownika do otrzymania oprócz standardowego wynagrodzenia, dodatku za wykonaną pracę z tytułu nadgodzin. Maksymalna możliwa ilość godzin do wypracowania, powinna być niższa od pełnego etatu, a wyższa od wymiaru czasu pracy niepełnoetatowca. Jest to tzw. ustalenie dopełnienia do etatu.

3. Godziny ponadwymiarowe a wymiar etatu

Ponieważ wymiar etatu powinien być dostosowany do czasu pracy, kiedy Twój pracownik przez kilka miesięcy pracuje więcej, dostosuj adekwatnie wymiar etatu. W przeciwnym razie będzie on stratny np. przy ustalaniu wymiaru urlopu.

4. Proporcjonalne wynagrodzenie

Wynagrodzenie i dodatki powinieneś ustalić proporcjonalnie do wymiaru etatu. Nie mogą być mniej korzystne niż dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze, z uwzględnieniem proporcji wymiaru czasu pracy.

5. Proporcjonalny urlop

Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu – jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a 26 dni – jeżeli staż pracy ma co najmniej 10-letni. Jeżeli zatrudniasz niepełnoetatowca wówczas ten wymiar wylicz proporcjonalnie do wymiaru etatu.

6. Uwzględnij prośbę o zmianę wymiaru etatu

Powinieneś w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika o zmianę wymiaru etatu. Jeżeli wnioskuje o to osoba uprawniona do urlopu wychowawczego taki wniosek zawsze musisz zaakceptować, przy czym nowy wymiar etatu nie może być niższy niż ½ etatu. W tej sytuacji nie możesz zwolnić pracownika.

7. Nie dyskryminuj

Pamiętaj, że osoba zatrudniona na część etatu nie powinna być z tego powodu w jakikolwiek sposób dyskryminowana. Wszyscy pracownicy w Twojej firmie powinni być równo traktowani.

(8. Załóż konto w Grafiku Optymalnym)

W tytule tego artykułu obiecaliśmy, że wskażemy zasady, które pozwolą Ci funkcjonować w zgodzie z przepisami KP. Dlatego nie możemy nie włączyć do tej listy zaproszenia do darmowego wypróbowania najlepszego programu do tworzenia grafików pracy, czyli Grafiku Optymalnego. Poniżej znajdziesz krótką prezentację tego, co mamy do zaoferowania. 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *