Dobry grafik pracy - fundamentalne prawo każdego pracownika.

Obecne przepisy Kodeksu Pracy dokładnie określają obowiązki pracowników, lecz przyznają mu również wiele praw. Nad prawami pracowników powinien czuwać pracodawca, który jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych KP. Głównym dokumentem, który określa stosunek pracownika i pracodawcy jest umowa o pracę. Prawa w niej zawarte nie mogą być mniej korzystne niż te określone w Kodeksie Pracy. Jeżeli chcesz poznać najistotniejsze przywileje pracownika, które są związane z grafikiem pracy - przeczytaj poniższy tekst. Udanej lektury!

Warto rozpocząć od tego, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tworzenia grafików pracy. Jeżeli dokumenty wewnątrzfirmowe, lub umowa o pracę umożliwia konkretne określenie dni i godzin pracy, nie ma wymogu harmonogramu, Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zadaniowego lub indywidualnego trybu pracy. Jeżeli jednak w Twojej firmie jest wymóg tworzenia grafików, pamiętaj że powinien być on sporządzony na co najmniej miesięczny okres. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, dopuszczalne jest układanie harmonogramu nawet na kilka miesięcy.

Powinieneś udostępnić grafik pracy wystarczająco wcześnie

Gotowy harmonogram pracy powinieneś udostępnić pracownikowi najpóźniej 7 dni przed wejściem w życie tego grafiku. Stosowanie tej zasady jest istotne z perspektywy pracownika, który zyskuje wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich planów poza zawodowych do harmonogramu. Kodeks Pracy nie określa sposobu dostarczenia grafiku, możesz go wysłać do pracownika elektronicznie lub przedstawić na kartce papieru. Masz tutaj pełną dowolność. Popularną formą jest tworzenie grafików czasu pracy online. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne zarówno dla pracowników jak i pracodawcy, bowiem umożliwia dostęp do grafiku niemal z dowolnego miejsca, które ma dostęp do internetu.

Zbieraj prośby grafikowe - to nie wymóg ale standard dnia dzisiejszego

Kodeks Pracy nie przewiduje tworzenia harmonogramu ‘’pod pracownika’’, lecz w wielu firmach stosuje się prośby grafikowe, które zbierane są przez kierowników jeszcze przed utworzeniem grafiku pracy. Pracownik ma możliwość wskazania dni i godzin, kiedy nie może pracować w związku z wizytą u lekarza, studiami itp. W dzisiejszych czasach powinien to być standard w firmach, które tworzą grafiki pracy. Zbieranie dyspozycyjności jest korzystne również z perspektywy pracodawcy. Jeżeli podczas planowania uwzględnisz choć część próśb, nie będziesz musiał w trakcie miesiąca wprowadzać ciągłych przeplanowań grafiku.

Pamiętaj o ograniczeniach związanych z czasem pracy

Planując grafik jesteś zobowiązany do zapewnienia pracownikom odpoczynku. Odpoczynek dobowy powinien wynosić co najmniej 11 godzin. W przypadku odpoczynku tygodniowego jest to 35 godzin i powinien być nieprzerwany. Może obejmować odpoczynek dobowy. Warto pamiętać, że do tego czasu nie wliczają się żadne dodatkowe absencje, takie jak urlopy czy choroby.

Uwzględniaj zasadę przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy

Jeżeli planujesz pracę również w weekendy, pamiętaj że powinieneś oddać pracownikom dzień wolny. Jeśli praca świadczona była w niedziele lub święto powinieneś zaplanować wolne w ciągu 6 dni - po lub przed tym świętem. Twoi pracownicy powinni mieć zapewnione minimalnie tyle dni wolnych, ile w danym okresie było sobót, niedziel i świąt. 

Pilnuj doby pracowniczej

Doba pracownicza nie pokrywa się z faktyczną dobą zegarową, ponieważ jest to kolejne 24 godziny od rozpoczęcia pracy w danym dniu. Jeżeli w Twojej firmie nie ma wprowadzonego ruchomego czasu pracy, to nie powinieneś planować zmian dwa razy w jednej dobie pracowniczej. Przykładowo Twój pracownik w dniu dzisiejszym przyszedł do pracy na godzinę 9.000, w dniu jutrzejszym może najszybciej do pracy przyjść również o godzinie 9.00. Czyli po kolejnych 24 godzinach. Gdyby pojawił się w pracy o 7.00 to byłaby złamana doba - ponieważ minęło jedynie 22 godziny.

Planuj tak, by nie przeciążyć pracownika

Poza przepisami związanymi z odpoczynkiem powinieneś tworzyć grafik w taki sposób, by był on możliwie najbardziej dogodny dla pracownika. Planowanie wszystkich weekendów pracujących lub samych zmian nocnych czy 12-godzinnych (w przypadku równoważnego systemu czasu pracy) jest obciążające dla zdrowia. Wpływa na niższą wydajność no i obniża zadowolenie z pracy. W dłuższej perspektywie może  prowadzić do chęci zmiany pracy.

Przy zmianach grafikowych - pytaj i informuj wcześniej

Jeżeli musisz przeplanować grafik pracy, w pierwszej kolejności sprawdź dyspozycyjności pracowników. Zmiany grafikowe najczęściej wynikają ze szczególnych potrzeb pracodawcy i z sytuacji których nie dało się przewidzieć podczas planowania. Jeżeli zmieniasz grafik z dnia na dzień, w pierwszej kolejności zapytaj pracowników czy nie koliduje to z ich ważnymi obowiązkami poza pracowymi. Postaraj się poinformować
i wysłać nowy grafik, najwcześniej jak możesz, aby każdy mógł dostosować swoje plany.

Jeżeli jako pracodawca nie stosujesz się do swoich obowiązków względem zatrudnionych, narażony jesteś na grzywnę w wysokości nawet do 30 tys. złotych. Ponadto, w sytuacji gdy prawa pracownicze łamane są w sposób natarczywy, złośliwy i regularny, sprawa może wejść na drogę sądową i zakończyć się karą ograniczenia wolności.

Zamów audyt grafików pracy

Chcesz sprawdzić, czy Twoje grafiki pracy spełniają wszystkie wymogi prawne? Zapisz się na darmowy audyt. 

Oceń artykuł

słabyprzeciętnydobrybardzo dobrywspaniały (oceń)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *