Nowe funkcjonalności w programie: kwiecień 2018

Sprawdź funkcjonalności, które dodaliśmy do Grafiku Optymalnego w kwietniu 2018.  Raport stanu zatrudnienia - pokazuje stan personelu wraz z datami zatrudnienia, końcem obowiązywania bieżącej umowy i wynagrodzeniem. Moduł wywiad wyjściowy tzw. Exit Interview - jest to anonimowa ankieta dla pracowników zwolnionych wysyłana na adres e-mail, dotycząca przyczyn odejścia oraz oceny warunków pracy. Moduł ankieta satysfakcji z pracy -... Czytaj dalej

Nowe funkcjonalności w programie: marzec 2018

Sprawdź funkcjonalności, które dodaliśmy do Grafiku Optymalnego w marcu 2018.  Raport rotacji - pokazuje wskaźnik rotacji (fluktuacji) pracowników w całej firmie lub poszczególnych oddziałach w całym roku oraz poszczególnych miesiącach. Możliwość importowania stanów urlopowych pracowników oraz przeliczanie niewykorzystanego urlopu z poprzedniego roku. Specjalne oznaczenie niedziel niehandlowych - pomocne dla firm związanych z handlem detalicznym. Wygodniejsza edycja grafiku z klawiatury. Możliwość importowania danych do... Czytaj dalej