Norma a wymiar czasu pracy. Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Znajomość normy i wymiaru czasu pracy jest niezbędna dla każdej kadrowej i osoby, która tworzy grafiki dla pracowników. Nie wiesz, jak je poprawnie obliczyć? Wyjaśniam, w jaki sposób określa się wymiar czasu pracy, a także kiedy możliwa jest jego zmiana na określonych warunkach. Prezentuję także najważniejsze informacje o obniżaniu wymiaru czasu pracy, z którego mogą skorzystać pracujący rodzice.

Continue reading