Gastronomia po lockdownie - zalety korzystania z Grafiku Optymalnego

Pandemia i wprowadzony w jej wyniku lockdown szczególnie dotknął branżę gastronomiczną. Czasowe zamknięcie restauracji, ograniczenia związane z liczbą klientów, a także następująca po pandemii wysoka inflacja wymusiły na całej branży wprowadzenie istotnych zmian w zakresie zarządzania oraz szukania oszczędności w różnych kategoriach kosztowych, w tym w kategorii kosztów pracy. W dostosowaniu się do nowych realiów... Czytaj dalej