Rejestracja czasu pracy online - jak działa?

Rejestracja czasu pracy online to wygodne rozwiązanie pozwalające pracodawcy na ewidencjonowanie i rozliczanie faktycznie przepracowanego czasu zatrudnionych pracowników, bez użycia dedykowanych do tego urządzeń. Oznacza to, że każdy telefon, tablet czy komputer z dostępem do internetu może stać się czytnikiem RCP. W poniższym artykule przybliżę, jak działa rejestracja czasu pracy online i jakie możliwości daje... Czytaj dalej

Grafik pracy na marzec 2022 - przydatne wskazówki

Nadchodzący miesiąc będzie dla większości z nas najbardziej pracowitym miesiącem w roku. Kalendarz na marzec nie przewiduje bowiem żadnych świąt ani dni wolnych od pracy które mogłyby wpłynąć układ grafiku. Duża ilość godzin do zaplanowania to równie spore wyzwanie dla osób zajmujących się planowaniem czasu pracy, ponieważ poza normą czasu pracy trzeba pamiętać o przestrzeganiu... Czytaj dalej

Elektroniczne wnioski urlopowe - 10 powodów dlaczego są lepsze niż papierowe

Elektroniczne wnioski urlopowe stają się coraz częściej stosowaną metodą dokumentacji. Dzieje się tak, ponieważ mają one realny wpływ na poprawę codziennej pracy działu kadr, managerów oraz pracowników. Gromadzenie i archiwizacja dokumentów elektronicznych pozwala na zaoszczędzenie fizycznej powierzchni, a także wpływa na obniżenie kosztów procesów związanych z czasem pracy. Zalet wynikających ze stosowania elektronicznych wniosków urlopowych... Czytaj dalej

Praca zdalna a lista obecności

Lista obecności nie jest dokumentem obowiązkowym. Kodeks Pracy w żaden sposób nie definiuje konieczności, jak i sposobu  jej prowadzenia. Wymagana jest jednak szczegółowa karta ewidencji czasu pracy, na podstawie której naliczane są pensje pracowników. Lista obecności stanowi punkt wyjścia do prawidłowo prowadzonej ewidencji czasu pracy, zatem nie warto z niej rezygnować tylko dlatego, że nie... Czytaj dalej

Elektroniczne wnioski urlopowe - najważniejsze informacje

Elektroniczna forma wnioskowania o urlop jest coraz częściej wybierana. Jej liczne zalety takie jak np.: brak konieczności sprawdzania wniosku pod kątem merytorycznym, zliczania dni i godzin urlopu mają ogromny wpływ na oszczędność czasu. Poza tym ta forma wpływa na poprawę komunikacji w zespole. W poniższym artykule znajdziesz zatem 5 kluczowych informacji o jakich powinieneś wiedzieć,... Czytaj dalej

Elektroniczne wnioski urlopowe a prawo pracy

Obecne przepisy zawarte w Kodeksie Pracy nie narzucają pracodawcy konkretnej formy i sposobu składania wniosków o urlop. Może Cię to zaskoczyć, ale tak naprawdę urlopy mogą być udzielane nawet w formie ustnej. Z perspektywy przepisów nie będzie to błędne, jednak warto zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami, wynikającymi z braku dokumentacji. W przypadku nieprawidłowości trudno będzie... Czytaj dalej

Grafik pracy na niepełny miesiąc

Grafik pracy należy przekazać w formie papierowej lub udostępnić elektronicznie swoim pracownikom najpóźniej na 7 dni przed okresem objętym tym grafikiem. Pamiętaj, że minimalny zakres planistyczny grafiku to jeden miesiąc. Nie powinieneś więc tworzyć grafików na okres krótszy, np. na tydzień. Grafiki na okres dłuższy niż miesiąc z perspektywy biznesowej nie są dobre, trudno bowiem... Czytaj dalej

Grafik pracy na Luty 2022 - przydatne wskazówki

Luty to jeden z prostszych do planowania miesięcy w ciągu całego roku. Brak w nim bowiem dni świątecznych jak i innych okoliczności, które mogłyby znacząco wpływać na tworzenie harmonogramu pracy. Mimo to, dobrze przygotowany grafik pracy na luty 2022 powinien uwzględniać wszystkie zasady Kodeksu Pracy, a także być dostosowany do nietypowych świąt jak np.: Walentynki... Czytaj dalej

10 powodów, dlaczego program do grafików jest lepszy niż Excel?

Zarządzanie czasem pracy to nie lada wyzwanie dla każdego managera czy przedsiębiorcy.  Osoby odpowiedzialne za tworzenie grafików nie tylko muszą zadbać o ustalenie czasu pracy zatrudnionych w firmie osób pod kątem ilości pracy do wykonania, ale także pamiętać o ich dyspozycyjności do pracy i zapewnić zgodność z zasadami Kodeksu Pracy. Ryzyko popełniania błędu jest naprawdę... Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022

W Polsce obowiązuje kodeks, który został uchwalony w latach 70. ubiegłego wieku. Jest najważniejszym aktem prawym dotyczącym pracy. Zawiera zapisy zarówno na temat praw, jak i obowiązków pracodawców i pracowników. Zapisy zawarte w kodeksie na przestrzeni ostatnich lat były wielokrotnie modyfikowane.  Konieczność wyjścia naprzeciw regularnie zmieniającej się rzeczywistości wymaga definiowania całkowicie nowych zapisów lub poprawiania... Czytaj dalej