Elektroniczne wnioski urlopowe a prawo pracy

Obecne przepisy zawarte w Kodeksie Pracy nie narzucają pracodawcy konkretnej formy i sposobu składania wniosków o urlop. Może Cię to zaskoczyć, ale tak naprawdę urlopy mogą być udzielane nawet w formie ustnej. Z perspektywy przepisów nie będzie to błędne, jednak warto zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami, wynikającymi z braku dokumentacji. W przypadku nieprawidłowości trudno będzie... Czytaj dalej