Zmiany w Kodeksie Pracy w 2022

W Polsce obowiązuje kodeks, który został uchwalony w latach 70. ubiegłego wieku. Jest najważniejszym aktem prawym dotyczącym pracy. Zawiera zapisy zarówno na temat praw, jak i obowiązków pracodawców i pracowników. Zapisy zawarte w kodeksie na przestrzeni ostatnich lat były wielokrotnie modyfikowane.  Konieczność wyjścia naprzeciw regularnie zmieniającej się rzeczywistości wymaga definiowania całkowicie nowych zapisów lub poprawiania... Czytaj dalej