Łatwiejsze planowanie czasu pracy w okresie pandemii

Zgłaszacie nam, że pandemia bardzo utrudnia Wam planowanie czasu pracy. Z tego powodu przygotowaliśmy ważne rozszerzenie Grafiku Optymalnego, które uwzględnia zapisy w tzw. tarczy antykryzysowej. Mamy nadzieję, że choć trochę pomoże Wam dostosować się do tych nadzwyczajnych okoliczności. W systemie jest już walidacja odpoczynku dobowego skróconego do 8 godzin oraz odpoczynku tygodniowego do 32 godzin.... Czytaj dalej